Etkinlik Turizmi

Etkinlik Kavram Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Etkinlikler, belli bir hedef kitleye yönelik belli bir zaman ve yerde gerçekleştirilen ve kişileri günlük deneyimlerinin dışında bir araya getiren benzersiz deneyimler sağlayan aktivitelerdir. Etkinlikler, farklı amaçlar doğrultusunda düzenlenebilmektedirler. Bazı etkinlikler gelir elde etmek, kar sağlamak gibi ekonomik nedenlerle, bazıları ise kâr amacı güdülmeksizin sosyal olaylara ve durumlara dikkat çekmek için düzenlenebilmektedirler. İçeriklerine göre dört grup olarak sınıflandırılmaktadır: Birinci grup, kültürel kutlamalar, sanat/eğlence etkinlikleri ve politik etkinlikler; ikinci grup, iş amaçlı/ticari, eğitimsel ve bilimsel etkinlikler; üçüncü grup, spor karşılaşmaları ve rekreasyonel etkinlikler; son grup ise, özel etkinliklerden oluşmaktadır. Etkinlikler aynı zamanda büyüklüklerine göre de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada; yerel etkinlikler düşük talep ve değer gören, bölgesel etkinlikler orta düzeyde talebe sahip, büyük etkinlikler yüksek turist talebi ve yüksek değeri olan ve mega etkinlikler ise yüksek turist talep ve yüksek değer gören etkinlikler olarak sıralanmaktadır. Dünya kupası, Oimpiyat oyunları, Formula 1 Yarışları, Meksika’da düzenlenen Ölüler Günü, Münih’te düzenlenen Oktoberfest, İspanya’da düzenlenen Saint Fermin Festivali (Boğa Festivali), fuarlar, sergiler, Eurovizyon Şarkı Yarışması, Nobel ödül töreni, G20 Zirvesi, 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, konserler gibi etkinlikler önemli birer turizm çekiciliği olarak dikkat çekmektedir.

Etkinlikler, destinasyonlar için öncelikli olarak imaj yaratma ve bu imajın pazarlanmasında kullanılmaktadır. Birçok şehir ve kasaba festivaller ve turnuvalarla bunu gerçekleştirmektedir. Bir turistik ürün olarak etkinlikler; ulaştırma, konaklama, yiyecek içecek, sosyal programlar, sahne sanatları, rekreasyonel faaliyetler ve diğer aktivitelerin birleşiminden oluşmaktadır. Etkinliklerin destinasyonlar açısından yeni pazarlara açılma, yeni ve tekrar ziyaretleri teşvik etme, tanıtım faaliyetlerini destekleme, olumlu imaj yaratma, gelir elde etme ve yeni istihdam olanakları oluşturma gibi birçok faydası bulunmaktadır.

Etkinlikler ilk defa 1987 yılında Yeni Zelanda Turizm ve Tanıtma Bölümü tarafından turizm faaliyetleri içinde değerlendirilerek gelişen ve yeni bir turizm çeşidi olarak etkinlik turizminden bahsedildi. Daha sonra etkinlik turizmi konusunda; etkinlik türleri, etkinliklerin turistik destinasyonlara etkileri ve etkinlik turizmine katılım motivasyonlarına yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı.

Destinasyondaki diğer çekicilik unsurlarını canlandıran, imaj yaratıcı bir turistik unsur olarak etkinlikleri belirli bir sistematik içinde planlanması ve geliştirilmesi olarak tanımlanan etkinlik turizmi bir pazar bölümü olarak da ele alındı. Bu bağlamda bir pazar bölümü olarak etkinlik turizmi; kişilerin sürekli yaşadıkları yerlerden uzaktaki etkinliklere katılmak için seyahat eden kişilerden oluşan turizm pazarının bir bölümü olarak da ifade edildi.

Etkinliklerin; destinasyonlarda kalkınmaya yardımcı olma, iş olanaklarını arttırma, çevresel konulara ilginin artması, boş kalan alanların kullanımı, gelirlerin ve gayrimenkul değerlerinin artması gibi olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu olumsuz etkiler, altyapının yetersiz kalması, güvenlik konusunda artan risk, trafik sorunları, kirlilik oranlarının artması, kaynakların kullanımının artışı ve fiyat artışı ve gelir dağılımındaki eşitsizlik olabilmektedir. Etkinliklerin olumsuz etkilerinin yanı sıra, destinasyon imajını oluşturma ve geliştirme, gelir düzeyi yüksek turistlerin destinasyona ilgisini çekme ve tanıtıma sağladığı faydalar nedeniyle, ülkeler yeni bir etkinlik oluşturmak veya var olan prestijli, büyük ve mega etkinliklere ev sahipliği yapabilmek için ciddi bir rekabet içindedirler. Yeni bir heyecan yaşatmanın ötesinde düzenlendiği her yıl, programlarında yeni aktivitelerin olması ve bu sayede yeniliğini koruyabilmesi nedeniyle, etkinliklere yeni ve tekrar ziyaretlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism. New York: Cognizant Communication Corporation; Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Management. 29(3): 403-428; Tassiopoulus, D. (2005). Event Management: A Professional and Developmental Approach. South Africa: Juta Academic; Yıldırım, H. M. (2017). Etkinlik Turizmi: Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinlikler. Ankara: Detay Yayıncılık

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism. New York: Cognizant Communication Corporation; Getz, D. (2008). Event Tourism: Definition, Evolution and Research. Tourism Management. 29 (3): 403-428; Yıldırım, H. M. (2017). Etkinlik Turizmi: Destinasyon Seçim Sürecinde Etkinlikler. Ankara: Detay Yayıncılık.