Türkiye Turizm Ansiklopedisi

Türkiye Turizm Ansiklopedisi” ilk kez 2022 yılında kağıda ortamında yayımlandı. Türkiye topraklarında turizmin geçmişi 1800’lerin ortalarına kadar gidiyor olsa da bir sektör olarak turizmin gelişmeye başlaması 1950’lerden sonradır. Özellikle 1983 yılında yürürlüğe giren 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte Türk turizm sektörü gerçek anlamda bir gelişme sürecine girmiştir. Türkiye’de turizm eğitimi ve araştırmalarının başlangıcı da 1960’lardan sonradır. 1980’lerden sonra turizm sektörün gelişimine koşut olarak turizm eğitimi ve araştırmalarında kayda değer gelişmeler ortaya konulmuştur. Türkiye’de turizmin sektörel gelişimi dünya ile rekabet edebilir bir düzeye ulaşırken, turizm eğitimi ve araştırmalarında da dünya genelinde fark edilebilir bir düzeye ulaşılmıştır.

Türk turizminin ulaştığı aşamadan güç alarak 2016 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan Türkiye Turizm Ansiklopedisi 2240 yazarın 8084 madde yazarak katkı verdiği ve 16 cilt olarak kâğıda basılarak 2022 yılında yayımlanmıştır.

Kağıt ortamında yayımlanan Türkiye Turizm Ansiklopedisi; Prof. Dr. Nazmi KOZAK ve Prof. Dr. Metin KOZAK’ın koordinatörlüğünde hazırlanmış Adile BEBEK, Ahmet UŞAKLI, Arzu TOKER, Aslı Emine ÖZEN, Burçin KIRLAR CAN, Ceren AYDIN, Çağdaş AYDIN, Çağıl Hale ÖZEL, Dönüş ÇİÇEK, Ebru ZENCİR ÇİFTÇİ, Esra GÜL YILMAZ, Eylin AKTAŞ, Fatih GÜNAY, Gökçe Yasemin ERSÖZ, Gözde TÜRKTARHAN, Gülşah AKKUŞ, Handan AYTEKİN, Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN, Leyla ŞİŞİK, Mehmet ERTAŞ, Mehmet Tahir DURSUN, Onur ÇAKIR, S. Emre DİLEK, Selim KIROVA, Serap GÜZEL ÖZDEMİR, Serhat Adem SOP, Sonay KAYGALAK ÇELEBİ, Soner SÖYLER, Su KÜFTEOĞLU, Yusuf KARAKUŞ ve Zehra Gökçe SEL’den oluşan 31 kişiden oluşan araştırma ekibi katkı vermiştir.