Nasreddin Hoca Türbesi

Doğal ve Kültürel Miras Türbe

Nasreddin Hoca Sivrihisar’ın Hortu Köyü’nde doğdu. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte Sivrihisar Müftüsü Hasan Efendi, Mecmûâ-i Maârif adlı eserinde 1208 yılında, Abdullah ve Sıdıka çiftinin oğlu olarak doğduğunu yazmaktadır. 1284 yılında Akşehir’de vefat eden ve orada defnedilen Nasreddin Hoca’nın mezarı zamanla türbe haline getirilmiştir.

Anadolu beylikleri döneminde yapıldığı tahmin edilen bu türbe, büyük bir mezarlık içerisinde bulunmaktadır. Altı köşeli baldaken ve 12 köşeli baldaken olmak üzere iç içe geçmiş iki kısımdan meydana gelmektedir, iç kısımda bulunan asıl türbenin örtüsü taştan yapılmıştır. 1878 yılında tepesi 12 sütunun taşıdığı piramit ise piramidal külah ile kapatılmıştır. İlk olarak türbenin içerisinde bulunan farklı tip ve özellikteki mezar taşlarını Rıfkı Melül Meriç araştırdı. Türbenin kitabesini ve tarihçesini İ. H. Konyalı değerlendirmiştir. Evliya Çelebi, Charles Texier, Cl. Huart gibi seyyahlarda araştırmalar yapmışlardır. Bazı dönemlerde tamirat gören türbe, 1906 yılında Konya Valisi Faik Bey tarafından tadilattan geçirilmiş ve bir kitabe koydurulmuştur. 1945 ve 1955 yıllarında da onarıldı. Nasreddin Hoca’nın soyunda gelenler türbenin bakımının yapılması için görevlendirilmiş, vergiden muaf tutulmuş ve maaşa bağlanmışlardır. Uluslararası değerli bir kişilik olan Nasreddin hocanın türbesinin bulunduğu alan 1977 yılında üçüncü derce sit alanı haline getirilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar

Hakverdioğlu M. (1996). Nasreddin Hoca Hakkında Bir İnceleme, Bilig: 2.; https://tr.wikipedia.org/wiki/Nasreddin_Hoca, (Erişim tarihi: 01. 07. 2020); Karpuz, H. (1996). Nasrettin Hoca Türbesi. İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.