Yazar Hakkında
Hanım Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN

Yaşadığı kent: İstanbul Eğitim: Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (2000) Yükseklisans: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2012) Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı (2018) Akademik unvanlar: Dr. Öğretim Üyesi (2018) ÜAK Doçent (2023) Çalışma alanları: Otel pazarlaması, müşteri deneyimi, gelir yönetimi, otelcilik eğitimi Görev kurum/kuruluşlar: Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2013 - devam ediyor) Çalıştığı yer / Çalışma durumu: Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2013 - devam ediyor)

Sosyal Medya

Tur operatörü.

Devamını Oku

Turizm deneyiminin öncesi, esnası ve sonrasında Internet başta olmak üzere teknolojinin ve bilişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanarak deneyimine yön veren ve onu zenginleştiren turist tipi.

Devamını Oku

Çeşitli stratejilerle büyüyerek ve genişleyerek doğdukları ya da merkezi olarak kuruldukları ülkenin dışındaki farklı ülkelerde doğrudan yatırımları olan ve anlaşmalar kapsamında otel işleten yapılar.

Devamını Oku

Seyahatini kendisini düzenleyen, sık gidilen yerlerden uzak duran, bununla beraber rahat konaklama ortamı ve güvenilir ulaşım olanakları arayışında olan kurumsallaşmamış turist çeşidi.

Devamını Oku

Sık gidilen yerlerden daha uzak ve anavatanındaki alışıldık yaşam şekillerinden daha farklı seçeneklere gitme cesareti gösteren kurumsallaşmamış turist çeşidi.

Devamını Oku

Anavatanındaki yaşamıyla uyumlu koşullarda daha az macera içeren bir kapsamda gerçekleştirilen ancak turistin kendi zaman ve rotasını planlamada daha fazla kontrol sahibi olduğu kurumsallaşmış turizm çeşidi.

Devamını Oku

Modern yaşamın yabancılaştırıcı etkisinin ve özgünlük eksikliğinin farkında olarak kendisine bir anlam merkezi arayan bireylerin gerçekleştirdiği, bu anlamı yeni deneyimler kapsamında bulma amacıyla yönelim gösterilen turizm deneyimi.

Devamını Oku

Yaşadığı toplumun tinsel anlamına daha fazla uymak istemeyen bireylerin gerçekleştirdiği, bu tinsel anlamı bulmaya yönelik pek çok farklı yönde seçeneklerin arayışı amacıyla yönelim gösterilen turizm deneyimi.

Devamını Oku

Yapısalcı-işlevselci toplum yapısı bağlamında tipik modern bireyden beklenen genel iyi hissetme haline erişebilmek için bedensel ve zihinsel gücü yeniden toplama amacıyla gerçekleştirilen turizm deneyimi.

Devamını Oku

Gündelik yaşamdan yabancılaşarak onu anlamsız bulan ve bir anlam aramayan bireylerin gerçekleştirdiği, bu nedenle sadece gündelik varoluşun sıkıcılığından kaçarak bedeni iyileştirmek ve zihni yatıştırmak amacıyla yönelim gösterilen turizm deneyimi.

Devamını Oku