Basın-Yayın ve Turizm Vekaleti (Bakanlığı)

Kamu Kurumu Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı

(1957 – 1963)

Kuruluşu, 25.11.1957 tarihinde İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın Basın-Yayın ve Turizm Vekili olarak yeni kurulan Demokrat Parti hükümetinin bakanlar listesinde adının geçmesi ile öğrenildi. Bu idari karar dışında Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti'nin kuruluşu ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme, dönemin resmi gazetelerinde bulunmamaktadır. Bu açıklamaya bağlı olarak Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı, idari karar dışında, kuruluş yasası olmayan bir kamu idaresidir. Basın-Yayın ve Turizm Vekâleti, 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kurulmasına kadar geçen süre içerisinde, kendine yasal olarak bağlı olmasa da Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile çalışmalarını devam ettirdi.
Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı görevinde bulunanlar kişiler ve dönemleri şöyledir: İbrahim Sıtkı Yırcalı (25.11.1957-10.07.1958), Ali Server Somuncuoğlu (10.07.1958-17.02.1959), Zühtü Tarhan (30.05.1960-27.08.1960), Selim Rauf Sarper (27.08.1960-05.01.1961), Mustafa Cihat Baban (05.01.1961-29.08.1961), Kemal Sahir Kurutluoğlu (02.09.1961-20.11.1961), Kamran Evliyaoğlu (20.11.1961-25.06.1962), Celal Tevfik Karasaban (25.06.1962-17.06.1963) ve Nurettin Ardıçoğlu (19.07.1963-25.12.1963).

Yararlanılan Kaynaklar

Kozak, N. (Editör) (2015). Geçmişten Bugüne Türkiye’de Turizm. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.