Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Eğitim-Öğretim Lisans Düzeyinde Bölüm/Program Turizm İşletmeciliği

(Şırnak, 2011 - )

20.08.2011 tarih ve 28031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.082011 tarihinde kuruldu. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ilk kurulduğunda Şırnak Üniversitesi’ne bağlı Yeni Mahalle Şırnak/Merkez adresinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında Seyahat İşletmeciliği ve Konaklama İşletmeciliği bölümleriyle hizmet verdi. Yüksekokul, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü’nde bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu binasında öğretim faaliyetlerini yürütmeye başladı. Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği Bölümleri kapatılarak yerlerine aynı tarihte Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümleri açıldı (2018). Turizm Rehberliği Bölümü kapatılarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açıldı (2018). Yüksekokul, ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Turizm İşletmeciliği Bölümüne alarak faaliyetlerine başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde ise, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne öğrenci alımı gerçekleşti. Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalında aynı isimde tezli ve tezsiz Yüksek Lisans Programları açıldı (2019). Yüksekokul, Mehmet Emin Acar Kampüsündeki faaliyetlerine devam etmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110820.htm, (Erişim tarihi: 19.08.2020).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

http://sirnak.edu.tr/yuksekokul/turizm/, (Erişim tarihi: 19.08.2020).