Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği

Sivil Toplum Kuruluşu Aktivite Merkezli STK

(Şile, İstanbul, 2004 - )

İstanbul’un Şile ilçesinde faaliyet gösteren Şile Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği, 2004 yılının Mayıs ayında kuruldu. Dernek 16 yıldır aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Başlangıçta 20 üye ile kurulan dernek günümüzde 75 üye ile faaliyetlerine devam etmektedir. Derneğin faaliyet konusu kültür, turizm ve doğal varlıkları koruma kurulları, valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarla temaslarda bulunarak Şile turizmine olumlu katkı sağlayacak ortak çalışmalar yapmaktır. Derneğin kurulma amacı, kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren müteşebbislerin mesleki ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalar sağlamak, bilgi, fikir, mesleki eğitim ve turizm alanlarında üyeleri arasında ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlayıp bu konular ve bu konularla ilişkili hususlarda gerekli çalışmaları yapmaktır. Derneğin öncelikli amacı bölge turizmini, dolayısıyla ülke ve dünya turizmini geliştirmektir. Dernek, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) ilçeyi tanıtmak adına katılmaktadır. Dernek ayrıca Slow Food Terra Madre (Yavaş Yemek Hareketi) İtalya etkinliklerine katıldı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği’ne bağlı düzenlenen turizm etkinliklerinde de yer almaktadır. Dernek Uluslararası Slow Food Bio Çeşitlilik Vakfı’nın dünyanın 45., İstanbul’un ise ilk yeryüzü pazarı ilan ettiği Şile Yeryüzü Pazarı’nın kurucu paydaşıdır. Ayrıca Turizm Bakanlığı, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ortaklığındaki Gelecek Turizmde projesi olan Şile Ovacık’ta Bir Gün projesinin paydaşı olundu. Bu proje ile ziyaretçilerin tarladan sofraya yöresel lezzetleri, yöreye özgü kültür ve gelenekleri deneyimlemesi sağlanarak deneyim temelli turizm modeli geliştirilmesi amaçlandı. Dernek, Destinasyon Şile projesinin yürütücüsü oldu. Dernek, Şile ilçesinde gerçekleştirilen çeşitli festival ve etkinliklerin paydaşıdır. Bu etkinliklerinden en önemlileri 32 yıldır devam eden Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, Tohum Takas Şenlikleri, Şile Feneri 100. yıl kutlamaları ve Aponmadia’dır.

Yararlanılan Kaynaklar

Gelecek Turizmde Desteklenen Projeler, http://www.gelecekturizmde.com/ovacik-koyunde-bir-gun/, (Erişim tarihi: 18.04.2019); İmamoğlu, T. M. ile 18. 04. 2020 tarihinde yapılan görüşme. (Görüşen: C. Tokatlı).