Türkiye’de Turizm Alanındaki Sivil Toplum Kuruluşları

Eğlence İşletmesi Etkinlik Havayolu İşletmeciliği Konaklama Tesisi Ulaştırma İşletmeciliği Eğitim-Öğretim Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Sivil Toplum Kuruluşu

Türkiye’de turizm ve otelcilik alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu, İstanbul’a gelen ziyaretçilere ülke hakkında doğru bilgiler vermek üzere 1922 yılında kurulan Müstakbilîn Cemiyeti’dir. Bu derneğin ardından 1923 yılında Reşit Saffet Atabinen’in öncülüğünde Türk Seyyahin Cemiyeti kuruldu. Bu dernek, 1923-1926 yılları arasında Türk Seyyahin Cemiyeti, 1926-1930 yılları arasında Seyyahin Cemiyeti ve son olarak da 1930 yılından günümüze Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adıyla turizm alanında önemli işlere imza attı. Türk Tayyare Cemiyeti adıyla 1924 yılında kurulan ve 1935 yılına kadar faaliyet gösteren dernek, daha sonra Türk Hava Kurumu adını aldı. Otelciler ve Hancılar Cemiyeti de 1930 yılında İstanbul’da kuruldu. Ege Turizm Derneği 1944 yılında kuruldu ve bir süre sonra kamu yararına çalışan dernek statüsü kazandı. Bergama yöresini ve yörenin yerel değerlerini ve kültürünü araştırmak amacıyla Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği 1936 yılında kuruldu. Seyahat acentacılığı işiyle uğraşan firmalar tarafından daha sonra Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne dönüşecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Cemiyeti 1955 yılında faaliyetlerine başladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ise ilk otel işletmeciliği sivil toplum kuruluşu olarak 1958 yılında faaliyetlerine başladı. Kuruluş amaçları arasında başlangıçta turizm ile ilgili alanlar olmamasına karşılık Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı 1958 yılından itibaren turizm alanında rehberlik kursları, tur düzenleme, bilet satışı gibi yürüttüğü işleri ile bir döneme izini bırakan bir dernek oldu. Türkiye Milli Talebe Federasyonu da bu kapsamda turizmle ilgili çalışmaları ile anılması gereken bir sivil toplum kuruluşudur. Mağara Araştırma Derneği 1964 yılında kurulan Türkiye’de mağaraların araştırılması, korunması ve mağaracılık sporunun geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernektir. Marmara Bölgesi Turistik Otelciler Derneği adı altında 1971 yılında kurulan bu dernek, 2015 yılında Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) adını aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ise 1972 yılında 1618 sayılı yasayla kuruldu. 1980 yılından sonra turizm, otelcilik, seyahat, yeme-içme alanlarında kurulan sivil toplum kuruluşlarının sayısında önemli artışlar yaşandı. Türk Tanıtma Vakfı 1982, Antalya Turistik İşletmeciler Derneği (şimdiki adıyla Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) de 1984 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. 1990’lı yıllar ile birlikte turizm alanında kurulan sivil toplum kuruluşlarının sayısında önemli artışlar oldu. İçinde bulunduğumuz dönemde turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun sayısı 250’nin üzerindedir. Gastronomi, turist rehberliği, aşçılık, kongre ve toplantı, mezunlar derneği, işletmeciler derneği, tanıtım derneği gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Bahar, B. (2008). Turizm Tarihimizde İdealist ve Öncü Bir Organizasyon Müstakbilîn Cemiyeti, Türklük Araştırmaları Dergisi, 521-550; https://bergama.org.tr/hakkimizda/, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020); https://www.facebook.com/egeturizmm/, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020); http://www.turob.com/tr/turob/turob-hakkinda, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020); https://www.tutav.org.tr/tutav-genel-bilgiler/, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020); https://www.turing.org.tr/tarihce/, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020); Kozak, N. (2015). Geçmişten Bugüne Türkiye’de Turizm. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No: 3441; https://www.mad.org.tr/, (Erişim tarihi: 20. 12. 2020).