Sulu Han

Doğal ve Kültürel Miras Han

Sulu Han, diğer adıyla Hasan Paşa Hanı olarak da bilinmektedir. II. Bayezid döneminde Hasan Paşa tarafından 1508-1511 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina iki katlı, iki avlulu kagir handır. Yüz iki odası ve bitişiğinde 10 dükkân bulunmaktadır. Han, iki ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci kısım kuzeyde bulunan birinci avlu kareye yakın plana sahiptir. İkinci kısım ise, asimetrik planlıdır. Birinci avludan ikinci avluya bir koridorla geçilmektedir. İkinci avlunun kanatlarında ahırlar yer almaktadır. Avlunun kuzeybatı köşesinde hamam, kuzeydoğu köşesinde dikdörtgen planlı bir alan bulunmaktadır. Birinci avluda bulunan şadırvan, şadırvanın dört köşesindeki ayaklar üstüne oturtulmuş bir mescit vardır. İkinci avluda bulunan hamam ve dikdörtgen alanın sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Avluya bakan cepheleri iki katlıdır ve her iki katta revak bulunmaktadır. Alt katta ve üst katta kapı ve pencerelerle revaka açılan mekânlar vardır. Osmanlı döneminde kahve ve iplik ticareti yapılmakta olan Han, 1929 yılında meydana gelen Balık pazarı yangınında tahrip olmuştur. 1940 yılında sadece dış duvarları ayakta kaldı. 1950 yılına kadar harap haldedir. 1984 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, moloz taş ve kesme taşla, aslına uygun bir şekilde restorasyondan geçirerek günümüzdeki haline getirilmiştir.

Yararlanılan Kaynaklar

Bozkurt, E. (1992). Ankara Hasan Paşa Hanı (Sulu Han), Ankara Dergisi, 1 (3): 39-52; Tunçer, M. (2011). Ankara Sulu Han (Hasan Paşa Hanı) Tahtakale Çarşısı ve Çevresi: 1929 Yangını Öncesi, İdealkent Dergisi, 2 (4): 38–59.