Sinan Bey Camii

Doğal ve Kültürel Miras Cami

Kastamonu neolitik dönemden günümüze kadar gelen farklı medeniyetler ve devletlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasıyla birlikte bir inanç ve kültür merkezi olmuştur. Tarihi dokusu içerisinde, kendisini korumayı başarabilmiştir. Kastamonu’da bulunan cami ve mescitleri incelendiğinde hem Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde hem de Osmanlı döneminden günümüze gelen çoğunlukla mahalle adı, ya da kısmen dinî ve milli bir önder şahsiyetin adıyla anılanlarıdır. Bu camilerden Osmanlı hâkimiyetinde iken inşa edilmiş olan camiler arasında Sinan Bey Camii de bulunmaktadır. Sinan Bey Camii 1571 yılında Kastamonu’da sancak beyliği yapmış olan Koca Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camiyi yapan mimarın, temeli atıldıktan sonra ortadan kaybolduğu, yedi yıl sonra geri gelerek inşaata başlayıp cami inşaatını tamamladığı, temelin sağlam olmasını bu sebeple amaçladığı halk arasında rivayet edilir. Cami; 10 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindedir, sade kesme taştan, kapı kemeri renkli mermerden geçme tekniğiyle, ahşap kapısı kabartma ve oyma tekniğiyle yapılmıştır. Sinan Bey Camii de diğer birçok tarihi eser gibi vakıfların mülkiyetindedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Güzey, A. R. (2010). Yeni ve Yakın Çağlarda Kastamonu’daki Cami, Mescid ve Medreseler, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2): 675-688; İbret, Ü., Aydınözü, D. ve Uğurlu, M. (2015). Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi, Marmara Coğrafya Dergisi, 32: 239-269; Tanrısever, C., Pamukçu, H. ve Saraç, Ö. (2019). Kastamonu Efsaneleri. Ankara: Detay Yayıncılık.