Denizli Kent Müzesi

Müze Kent Müzesi

(Denizli, 2024 - )

1940'larda Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi’nde uygulama birimleri halinde olan taş atölye binalarında Denizli Kent Müzesi kurulmuştur. Denizli'nin kültürel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak, insanların kendi kültürlerini öğrenmelerini sağlamak ve kent kimliğini hem yerel hem de uluslararası düzeyde ön plana çıkarmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 5 Şubat 2021'de bir protokol imzalanmış ve 2024 yılında faaliyete geçmiştir. Toplamda 2500 metrekarelik bir alana sahip olan atölye binaları, detaylı bir restorasyon sürecinden geçirilerek eski ve bakımsız hallerinden arındırılıp Denizli Kent Müzesi olarak halkın kullanımına sunulmuştur. Müze, geçmişi günümüzle buluşturan zarif bir mimari tasarıma sahiptir. Mimari yapısı, mekân ve cephe detaylarında yalın hatların hakim olduğu, betonarme ile taşın birlikte kullanıldığı bir teknik sayesinde özel eser niteliğindedir. Denizli'nin İlk Çağ, Roma ve Bizans dönemlerini ve Türklerin gelişiyle yeni bir tarihi dönemi kapsayan sosyal, kültürel, tarihsel ve ekonomik değerlerini sergileyen müzedeki eserlerin seçilmesini ve düzenlenmesini Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu üstlenmiştir. Müze, birbirine paralel üç mekândan ve bunları bir arada tutan dikdörtgen bir hacimden oluşmaktadır. İdari bölümler ve sergileme alanlarından oluşan iç yapısında, sergileme için toplam dokuz salon ve yaklaşık 700 eser bulunmaktadır. Bu salonlar arasında kentleşme ve ticaret salonu, tarım ve sanayi salonu, dokumacılık salonu, kent tarihi salonu, milli mücadele salonu, Denizli'de resim salonu, Denizli'de gündelik yaşam salonu ve Denizli'de müzik salonu yer almaktadır. Ayrıca Denizli'de flora ve fauna koridoru, Denizli'de müzecilik koridoru ve Denizli'nin ileri gelenleri koridoru bulunmaktadır. Aynı zamanda Denizli Kent Müzesi'nde restorasyon laboratuvarı, üç çalışma ofisi, depo, hediyelik eşya, danışma ve bilet satış birimleri de mevcuttur. 

Sergi kurgusunda yer verilen eşsiz eserler arasında en az 1,2 milyon yaşında bir Denizli insanı (Homo Erectus), boynuz, asarlık (yedi-dokuz milyon yıl önce), kayaca fosil lokalitesinden canlandırma, yüz şekilli tamgalı taş (bekilli mezarlığı), tamgalı taş (kale koyunbaba mezarlığı), saç örgülü ve geometrik süslemeli tamgalı taş (Acıpayam Darıveren Mezarlığı), ay yıldız ile gül motifi ve kolye motifli kadın başlığı tamgalı taş (Çameli Gökçeyaka Mezarlığı), XIV. yüzyıl beylikler dönemi anonim sikkeler, Denizli Ulu Camii ve çevresi, Çardak Kervansarayı, Yeşilyuva ayakkabıcılığı, eski döneme ait banknotlar ve ticari araç gereçler, şed kuşatma töreni (ahilik teşkilatı içerisinde ustalık almaya hak kazanan kalfalara, beline ustalık peştemalı sararak ustalık verme töreni), hattatlık, şekerci dükkanı, çoban bayramı (koyunu sudan atlatma geleneği), eski dönemde bir terazi, yatağan bıçakçılığı, boyahane, Osmanlı dönemine ait ahşap çıkrık, mekik, makara, kirkit, farklı renklerde kumaş örnekleri, geri dönüşüm ahşap kilim tezgahı (Çameli – XX. yüzyıl), ahşap dokuma tezgahı (Sarayköy – XX. yüzyıl), terzi, Denizli kilimleri, ipekli peştamal giymiş kadın figürü (XX. yüzyıl), efe kıyafetleri, kumaş satan esnaf ve müşteri, Ahmet Hulusi Efendi, Denizli'de milli mücadelede kullanılan silahlar, Denizli sancağı (replika), Atatürk’ün Denizli ziyareti, Hayri Dev - Özay Gönlüm – Talip Özkan teşhiri, ünlü ressam İbrahim Çallı için yapılan salonda Denizli'nin ünlü ses sanatçıları ve eserleri, hane kültürü canlandırma odaları, eski dönem mutfak araç gereçleri, keşkek yapımında kullanılan araç gereçler, Denizli mutfak kültürü, günlük kadın elbisesi, eski dönem ev eşyaları, hamam eşyaları, Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in erken dönemlerinde bölgede ekonomi, tarım, sosyal hayat ve sanayi, Denizli evleri, Denizli mimarisi ve Denizli'nin simgeleri bulunmaktadır.