Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Kurumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

16.04.2003 tarihinde ve 4848 sayılı yasa gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın birleşmesi sonucu kuruldu. Misyonu, Kırşehir’in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilinci oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek ve Kırşehir kültürünü tanıtmaktır. Müdürlük, kendisine bağlı müze müdürlüğü, il halk kütüphanesi ve ilçe halk kütüphaneleri ile birlikte hizmet vermektedir. Müdürlüğe bağlı müzeler; Kırşehir Müzesi ve Kaman Kale Höyük Arkeoloji Müzesi olup; bu müzeler başta Hitit medeniyeti olmak üzere bölgede yaşamış Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi diğer medeniyetlerin eserlerinin de sergilendiği müzelerdir.

Kırşehir’de, Roma döneminden kalma Mucur, Dulkadirli ve Kepez Yeraltı Şehirleri ile de ziyaretçiler ağırlanmaktadır. İl merkezinde iki, ilçe merkezlerinde altı ve kasabalarda iki (Kurancılı ve Ömerhacılı) olmak üzere toplam on kütüphane ile hizmet verilmektedir. Kırşehir’de başta, Kesikköprü (Cacabey) Kervansarayı, Cacabey Medresesi (Gök Medrese), Ahi Evran Zaviyesi ve Aşık Paşa Türbesi olmak üzere 57 anıtsal yapı, altı sivil mimari örneği ve 107 arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Müdürlüğün envanterinde, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları sayısı 175’tir. Müdürlük tarafından il genelinde tanımlanmış turizm aktiviteleri ise, termal turizm, kültür turizmi, sağlık turizmi ve inanç turizmidir. Kırşehir, sahip olduğu termal kaynakları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenen Orta Anadolu Termal Turizm Gelişim Bölgesinin içerisinde yer almaktadır. İlde bulunan Seyfe Gölü, kuşlar için önemli sulak alanlardan olup, RAMSAR sözleşmesi kapsamındadır.

İl Müdürlüğü’nün öne çıkan faaliyetleri arasında doğal ve tarihi alanların tespiti, tescili ve korunması, restorasyon çalışmaları, kaçak acenta tespiti ve acenta denetimi ile Kırşehir’de turizmin gelişimine yönelik proje faaliyetleri yer almaktadır. Müdürlüğün bu kapsamdaki vizyonu Kırşehir’in kültür değerlerini yaşatan ve tanıtan, turizm alanında da lider bir konuma taşıyan bir kurum olmak olarak belirlendi. Bu kapsamda; Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Aşık Said, Şemsi Yastıman ve Çekiç Ali gibi halk ozanları ve türküleri ile bilinen Kırşehir’in; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de katkıları ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na yapmış olduğu üyelik başvurusu 30.10.2019 tarihinde kabul edildi ve Müzik alanında bu ağın bir üyesi olarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Yararlanılan Kaynaklar

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı E. Temur ile 22.11. 2019 tarihli görüşme. (Görüşen: S. Z. Şahin); Kırşehir Valiliği (2006). Kırşehir Kültür Envanteri. (1.Baskı), Kırşehir: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, No:3; http://dosim.gov.tr/assets/documents/2018.pdf, (Erişim tarihi: 25.10.2019); https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html, (Erişim tarihi: 28.10.2019); https://en.unesco.org/creative-cities/events/unesco-designates-66-new-creative-cities, (Erişim tarihi: 05.12.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

https://kirsehir.ktb.gov.tr, (Erişim tarihi: 05.11.2019).