Hidayet Turizm

Ulaştırma İşletmeciliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Otobüs İşletmesi

(Kilis, 1965 - )

Kilis’in büyük ailelerinden Hidayet Ailesi’ne ait karayolu yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasıdır. Akpınar Turizm adıyla 1965 yılında kurulan yolcu taşımacılığı işletmesinin devamı niteliğindedir. Akpınar Turizm, Raşit Hidayet tarafından Kilis’te kuruldu. Filosu ve hizmet gamı 1993 yılında genişletilip, yasal statüsü değiştirilerek Hidayet Turizm markasıyla şirketleşti. Akpınar Turizm’in Hidayet Turizm’e dönüşmesi safhasında, yeni şirketin kurucusu Hidayet Ailesi’nin bir başka mensubu olan Haşim Hidayet’ti. Kuruluşuyla birlikte, dönemin en lüks ve teknolojik olanaklarına sahip 55 adet yeni otobüsün şirket envanterine kazandırılmasıyla şirket filosu oluşturuldu. Karayoluyla yolcu taşımacılığı sektöründe, daha önce söz konusu sektördeki hiçbir şirket tarafından sunulmayan yeni hizmetler sunarak sektörde birtakım yeniliklerin öncüsü oldu.

Yararlanılan Kaynaklar

Hidayet, M. ile 28.01.2020 tarihli görüşme. (Görüşen: İbrahim Halil Korkmaz)