Gastronomi Turizmi Kongresi

Etkinlik Kongre

(Balıkesir, 17 - 19 Kasım 2016)

İlk olarak Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlendi. Kongre; açılış programı, sergi, canlı yemek sunumları ve yedi üniversiteden 103 yazarın yer aldığı 48 adet çeşitli başlıklarda hazırlanan bildirinin sunumlarından oluştu. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Düriye Bozok açılış konuşmasında turistlerin artık farklı deneyimlemeleri talep ettiğine dikkat çekti ve Balıkesir’in coğrafi konumu ve kültürel özellikleri gibi unsurları nedeniyle önemli bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtti. Kongrenin ardından sunulan bazı bildiriler kitap bölümü olarak yayımlandı. Gastronomi Turizmi Kongresi bir sonraki yıl (21-23 Eylül 2017) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde Dardanos Yerleşkesinde düzenlendi. Kongrenin üçüncüsü 2018 yılında (20-22 Eylül 2018) Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde ve ana teması Uluslararası Gastronomi Turizmi olarak gerçekleştirildi. 2018 yılında Gastronomi Turizmi Kongresi’nde kısmi isim değişikliğine gidilmiş ve kongre Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi olarak isimlendirilmiştir. Kongrede gastronomi bilimi ile ilişkili 73 adet bildiri (68 adedi Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden ve beş adedi Azerbaycan, İngiltere, İtalya, Güney Kore ve Kosova olmak üzere beş farklı ülkeden) akademisyenler tarafından sunuldu. Kongrede Tıbbi Çayların Özellikleri ve Hazırlama Yöntemleri adlı bir workshopda gerçekleştirildi. Kongre’de ayrıca Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin sunumları, şeflerin gösterileri ve panelleri gibi çok geniş yelpazede, yüksek katılımlı ve alan bilgisine sahip hem bilimsel hem de sanatsal açıdan çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. 2019 yılında (19-21 Eylül, 2019) dördüncüsü düzenlenecek olan kongrenin ev sahipliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi üstlendi.

Yararlanılan Kaynaklar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi (2019). II. Gastronomi Turizmi Kongresi Gerçekleşti!, http://gtk.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/ii-gastronomi-turizmi-kongresi-gerceklesti-r6.html, (Erişim tarihi: 02.07.2019); Çanakkale İçinde (2018). II. Gastronomi Turizmi Kongresi Başladı, https://www.canakkaleicinde.com/ii-gastronomi-turizmi-kongresi-basladi/, (Erişim tarihi: 02.07.2019); Uluslararası Haber Ajansı (2018).Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, http://www.uhahaberajansi.com/20456-2/, (Erişim tarihi: 02.07.2019); Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (2019). Geçmiş Kongreler, http://ugtak.org/tr_TR/index.php/gecmis-kongreler/, (Erişim tarihi: 01.07.2019); Kongre Uzmanı (2018). Kartepe’de Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, https://www.kongreuzmani.com/kartepe-de-uluslararasi-gastronomi-arastirmalari-kongresi.html, (Erişim tarihi: 02.07.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Özkul, E., Bilgili, B. ve Uca, S. (2018). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi Kitabı. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Yayınları.