Ege Turizm Derneği

Sivil Toplum Kuruluşu Aktivite Merkezli STK

(İzmir, 1944 - )

Ege Turizm Cemiyeti adı ile 20. 11. 1944 tarihinde Afyon Mebusu Suat Yurtkoru önderliğinde 14’ü milletvekili, diğerleri bürokrat, sanayici, tüccar, gazeteci ve işadamı olmak üzere 74 kurucu üye tarafından kuruldu. 4 Mayıs 1946 tarihinde 4130 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan ilk turizm derneği olarak tescil edildi. Ege Turizm Cemiyeti ismi ile 1980 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü, 12 Eylül 1980 sonrası Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Ege Turizm Derneği ismini aldı.

Ege Turizm Derneği’nin amacı, “Turizm bakımından doğal, tarihi, turistik ve arkeolojik değerlerin geniş ölçüde bir arada toplanmış olduğu İzmir ve çevresinde turistik servetleri ilgili resmi, yarı resmi ve özel kuruluşların ve yurttaşların yardımı ile gereklerine göre değerlendirmeye ve yurdumuzda turizmi, artan bir gelişmeye götürecek yurt çapında yayılmasına ve böylelikle iç ve dış turizm hareketlerinin çoğalmasına çalışmak ve her yönüyle turizm konusuna giren bütün meselelerle meşgul olmaktır”.

Kurulduğu tarihlerde Türkiye’de henüz turizm kelimesi telaffuz dahi edilmezken, Ege Turizm Cemiyeti, turizm bilincinin oluşturulmasında, ülkenin ve bölgenin turizm politikalarını belirlemede, turizm tanıtımının yapılmasında ve en önemlisi de turizm değerlerimizin ortaya çıkarılmasında önderlik ederek önemli görevler üstlendi.

Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler arasında; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu, Turizm Müesseseleri Vasıflar Talimatnamesi, Turizm Müesseseleri Muhasebesi Talimatnamesi, Turizm İşbirliği Nizamnamesi, Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu, Turizm Kredi Talimatnamesi gibi turizme ilişkin kanun ve yönetmelikler sayılabilir. Bu kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasında ön ayak olmuş, yer aldı ve yürürlüğe konmasında etkili oldu. Ayrıca, Türkiye Turistik Yolları Kanun tasarısının hazırlanmasını ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu çalışmalarını yürüttü. Dernek, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk turizm bürosunu açtı, turistik tesislere Turizm Belgesi verilmesi çalışmalarında bulundu, ilk Tercüman Rehber Kursu’nu açtı, Türkiye Turizm Bankası’nın kurulmasında aktif rol aldı.

Meryem Ana Evi’ni Koruma ve Yaşatma Derneği’ni kurarak Meryem Ana Evi’ni (Panaya Kopulu) dünya kamuoyuna tanıttı, Selçuk’taki St. Jean mezar ve kilisesinin restorasyonunda Amerika’daki Efes Amerikan Cemiyeti’nden katkı sağladı. Bayraklı antik kenti kazılarına mali destek verdi, Eski Foça arkeolojik kazılarının başlamasına öncülük etti. İzmir Etnografya Müzesi’nin, Kültür Park’taki Arkeoloji Müzesi’nin ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nün kurulmasında etkin rol oynadı.

İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (CVB) ile İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı’nın (IZTAV) kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Ege Turizm Derneği, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (IKSEV) kurucuları arasındadır. Çeşitli seminer, sempozyum, panel, arama toplantısı ve konferanslar düzenleyen Ege Turizm Derneği turizm ile ilgili çeşitli kitap ve broşürler hazırlayıp, yayınlayarak, dağıtımını sağladı. Gerçekleştirilen yayınlar arasında Turizm Envanteri, Ege Bitki Örtüsü (üç dalda), Büyük İskender, West Anatolia, Meryem Ana, Haritalı Batı Anadolu, Selçuk ve Efes Planı, İzmir Agorası, Tarihte Batı Anadolu, Anatolie Occidentale, İzmir Agorasının Eski Tapınakları, İzmir Müzeleri, İzmir Şehir Haritası, Eski Foça, İzmir Şehiriçi Turistik Yaya Yolu Haritası, İzmir Ekoturizm Güzergâhları, Ege’de Yedi Kiliseler sayılabilir.

Yararlanılan Kaynaklar

Ege Turizm Derneği Arşivi.