Antalya Kadın Müzesi

Müze Etnografya Müzesi

(Antalya, 2015 - )

Antalya’nın Göksu Mahallesi’ndeki Gazi Bulvarı üzerinde yer alan sanal bir müzedir. Antalya Kadın Müzesi’nin çalışmalarına öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile başlandı. 2013 yılında yapılan İcra Kurulu toplantısında, Antalya ilinde kadınla alakalı bir müze kurulmasına ilişkin karar alınıp, bu karar üzerine beş defa danışma kurulu toplantısı yapıldı. 2014 yılında uzmanların katıldığı bir çalıştayda, dünyadaki kadın müzeleri ile alakalı bir sunum yapılmış, daha sonra geniş kapsamlı bir arama konferansı düzenlenerek geniş bir uzman grubuyla konu detaylı bir şekilde ele alındı. Ardından, KGK İcra Komitesi toplantısında, kurulacak olan Antalya Kadın Müzesi ile alakalı olarak yapılacak işlemlerin neler olması gerektiği tartışıldı ve kadını konu edinen bir sanal müze kurulması için çalışmalara bir an önce başlanması gerektiği karara bağlandı. Başlangıçta Antalya Kadın Müzesi'nin projesini kabul etmiş olan ATSO (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası), sonraları projenin yürütülemeyeceğini bildirmesinin ardından, projeyi ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) sahiplendi. ATAV bünyesinde kadın müzesiyle ilgili çalışmalar yeniden organize edilerek yeni plan belirlendi. 2015 yılına gelindiğinde, yeni bir danışma kurulu oluşturulup, müzenin temel yapısı bu kurul tarafından ortaya çıkarıldı. Sanal Müzede yer verilecek olan ilk sergiler yörük kadın giysileri, yörük kadın takıları ve Antalya’nın tanrıçaları olarak biçimlendirildi, ilk alan çalışmalarını ise söyleşiler oluşturdu. Bu söyleşiler, danışma kurulunun belirlemiş olduğu farklı alanlardan, rol model olarak alınan 19 kadınla yapıldı. Bu süreçte Antalya Kadın Müzesi’nin Birinci Etabı olan Sanal Müze’nin kuruluş çalışmaları tamamlanmış olup 23. 11. 2015 tarihinde müzenin açılışı yapıldı ve müze basına ve halka tanıtıldı.

Antalya Kadın Müzesi, Antalya ili şehir merkezinde ve kırsal bölgelerinde yaşayan kadın yurttaşlığını yükselterek kadınlarla ilgili konuları ele alıp kadınların toplum içerisinde var olma ve hak ettikleri yeri kazanma konusundaki mücadelelerine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Bu yolla Atatürk’ün önderliğinde Cumhuriyetin kurulması ile kadınlara sağlanan hak ve kazanımların korunması hedeflendi. Müze, hem bir görsel şenlik alanı hem de eğitsel ve sosyo-kültürel bir dinamik aktivite merkezi olarak sanal müze şeklinde hizmet vermektedir. Müzenin misyonu, “Kadınların bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal açılardan, tarihi süreç içerisinde ve günümüzde oynadıkları rolleri ve bulundukları durumları yansıtıp, müze kullanıcılarına sunmak” olarak belirlendi. Kadınlarla alakalı iyi ve güzele dair olan her şeyi paylaşarak kadın konusunda farkındalığı artırmak ve kadınları bir araya getirerek aktif bir platform oluşturmak da müzenin misyonu arasında yer almaktadır. Böyle bir kadın müzesi kurma fikri, kadınların toplumun temeli olduğu ve istenilen toplumsal düzeye ulaştıklarında toplumun da tümüyle yükseleceği, bu bağlamda toplumun kadınların varlığına, zekasına, çalışkanlığına ve üretkenliğine ihtiyaç duyduğu, buna karşın toplumsal yaşamda kadınların çok fazla sıkıntı yaşadıkları savıyla ortaya atıldı. Kadın Müzesi’nin Antalya’da kurulmasına ise Antalya’nın turizm sayesinde Türkiye’nin uluslararası bir yüzü olduğu, dünya buluşmalarına en uygun ve cazip bir ortam sunduğu, bu bağlamda kadınların desteklenmesi gerektiği düşüncesine dayanarak karar verildi.

Antalya Kadın Müzesi, sanal sergileri, sanal mağazası, etkinlikleri, söyleşiler ve kütüphanesi ile ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Sanal sergiler kapsamında müzede, Kadın Müzesi sergileri (Antalya’nın Binlerce Yıllık Tanrıçaları, Yörük Kadın Başları ve Yörük Kadın Kıyafetleri sergileri) ile üyelerin sergileri yer almaktadır. Sanal mağazada, ziyaretçilerin alışveriş yapabilmeleri için kitap, takı ve aksesuar gibi ürünler satışa sunulmaktadır. Etkinliklerde, Müzenin gerçekleştirmiş olduğu Yörük Gelini Sergisi, Jale İnan Sergisi, Duvaktaki Bereket Yörük Gelini Sergisi ve Maziye Yolculuk gibi etkinliklere yer verilmektedir. Söyleşiler bölümünde de farklı alanlardan rol model olarak alınan kadınlarla yapılan söyleşiler bulunmaktadır. Kütüphane hizmetlerinde ise kadın çalışmaları ile alakalı hazırlanmış makaleler, yazılmış kitaplar ve kadınlarla ilgili bir okuma listesi ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, dünyadaki kadın müzeleri ve konuyla ilgili resmi kurum ve kuruluşların linklerine de müzenin internet sayfasında yer verilmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

http://www.antalyakadinmuzesi.org/, (Erişim tarihi: 13.02.2020).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

http://www.antalyakadinmuzesi.org/, (Erişim tarihi: 13.02.2020).