World Tourism Organization (WTO) / Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü

Yurtdışı Kurum-Kuruluş

(Madrid, İspanya, 1975 - )

Lahey’de düzenlenen Uluslararası Resmi Turizm Kuruluşları Kongresi’nde BMDTÖ’nün temeli atıldı (1925). Bu kongre yıllık olarak toplanmaya devam etti. 1934 yılında ise resmi bir birlik kurulmasına karar verildi ve Uluslararası Resmi Turist Tanıtım Organizasyonları Birliği adını aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından artan uluslararası seyahatlerden sonra bu birlik Uluslararası Resmi Seyahat Örgütleri Birliği olarak yeniden yapılandırıldı ve merkezi Cenevre’ye taşındı. 1967’de Tokyo’daki genel kurulda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde olunması gerekliliği ifade edildi. 1969’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde turizm alanında karar alıcı bir rol üstlenecek bir örgüt gerekliliği savunuldu. Söz konusu birliğin ismi ise Dünya Turizm Örgütü olarak değiştirildi. Hükümetler-dışı uluslararası bir örgüt niteliğindeyken, 1975 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme ile hükümetler-arası uluslararası bir örgüt konumuna yükseldi. 2003’teki genel kurulda ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan antlaşma çerçevesinde Dünya Turizm Örgütü bir uzmanlık kuruluşu haline getirildi.

BMDTÖ’nün amacı; ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, uluslararası anlayışı, barışı, refahı, evrensel saygıyı, insan hakları ve temel özgürlüklerini gözeterek sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve geliştirmektir. Bu amaçları gerçekleştirirken, gelişmekte olan ülkelerin turizm alanındaki çıkarlarına özel önem vermektedir. Bu bağlamda BMDTÖ, pazara ilişkin bilgi üretmekte, sürdürülebilir turizm politikalarını ve turizm eğitimini teşvik etmekte ve ayrıca dünyadaki birçok ülkede teknik yardım projeleriyle turizmi kalkınma için etkili bir araç haline getirmek için çalışmaktadır. BMDTÖ’nün bünyesinde 158 ülke, ortak üye statüsünde altı bölge ve özel sektörü, eğitim kurumlarını, turizm birliklerini ve yerel turizm yetkililerini temsil eden 500’den fazla bağlı üye bulunmaktadır.

Turizm alanında önde gelen uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), turizmi ekonomik büyümenin, kalkınmanın ve çevresel sürdürülebilirliğin itici gücü olarak teşvik etmekte ve sektöre dünya çapında bilgi ve turizm politikalarını geliştirmede liderlik ve destek sunmaktadır. Örgütün merkezi İspanya’nın Madrid şehrinde bulunmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Çamyamaç, A. (2017). Dünya Turizm Örgütü. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2): 159-186; http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-dunya-turizm-orgutu.tr.mfa, (Erişim tarihi: 28.08.2019); http://www2.unwto.org/, (Erişim tarihi: 28.08.2019); https://tr.wikipedia.org/ wiki/Dünya_Turizm_Örgütü, (Erişim tarihi: 28.08.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

http://www2.unwto.org/, (Erişim tarihi: 28.08.2019).