T. C. Turizm Bankası A. Ş.

(1960 – 1989)

1955 yılında Türkiye Turizm Bankası adıyla kurulan ve 1960 yılında şirket ünvanının değiştirilmesiyle tüzel hayatına başlayan kamu iktisadi işletmesidir. Türk turizm tarihinin batılılaşma hareketleri sonucunda kurulan Türkiye Turizm Bankası, turizm sektörüne öncü ve örnek konaklama tesisleri için yatırımlar yapılması ve bu alanda yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla 4.5.1960 gün ve 7470 sayılı yasa ile tüm aktif ve pasifini Turizm Bankası A.Ş.’ye devretti. İlgili yasaya göre Bankanın merkezi İstanbul’dur, fakat lüzum görülen yerlerde Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube veya ajans açılabilmekteydi. Bankanın müddeti, katî kuruluş tarihinden başlamak üzere 99 yıldır. 300 milyon nominal sermaye ile 8.2.1962 tarihinde İstanbul’da faaliyete geçti. 9.3.1972 tarihinde ise 1570 sayılı Kanun ile Turizm Bankası A.Ş. İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. 1985 yılında yapılan tahsislerde 8.115 yatak, 1986 yılında yapılan tahsislerde 12.338 yatak, 1987 yılında 26.790 yatak, 1988 yılında 24.695 yatak, 1989 yılında 13.268 yatak ve 1990 yılında 6.888 yatak desteklendi. Toplam altı yıl içerisinde 10 bin yatak Turizm Bankası A.Ş. tarafından turizm sektörüne kazandırıldı. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu’nun Kamu İkisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesine İlişkin 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı kanununa tabi tutularak özelleştirilmesine karar verildi. 01.01.1989 tarihi itibariyle Turizm Bankası A.Ş.'nin bankacılık faaliyetleri Türkiye Kalkınma Bankası'na, işletmecilik faaliyetleri de TURBAN Turizm A.Ş. adıyla kurulan yeni kamu iktisadi teşebbüsüne devredildi.

Yararlanılan Kaynaklar

Turizm Bankası A.Ş. Bülteni (1985). Muzaffer Emre: Türk Turizmini Ancak Banka Yoluyla Destekleyebiliriz, Turizm Bankası A.Ş. Bülteni. (9): 28-30; Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Kanunu (1960); Türktarhan, G. (2020). Türk Turizminin Öncü ve Örnek Kurumu. İçinde; N. Kozak (Editör) Dünden Bugüne ANKARA Otel, Lokanta, Pastane, Turizm (ss. 509-532-316). Ankara: Detay Yayınları.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Özdemir, M. (1992). Türk Turizm Tarihi İçinde TURBAN Yeri ve Önemi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(6): 23-34; TURBAN (1990). TURBAN Türk Turizminde 35. Yıl. Ankara: TURBAN Turizm A.Ş. Yayını.