Yabancı dil bilmeyen turist rehberleri Türk turizmine kaybettirir

Sektörden Haberler

Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda yapılan değişikliği değerlendiren DEVA Partisi İzmir Milletvekili ve Kültür, Sanat ve Politikaları Koordinatörü Seda Kaya Ösen, yabancı dil bilme şartını kaldırarak arkeoloji ve sanat tarihi bölümü mezunlarına turist rehberliği yapabilmelerinin önünü açan düzenlemenin sektörüne ve mesleğe zarar vereceğini belirtti.

“Türkiye’ye yıllık 100 milyon turist gelirse, mevcut turist rehberleriyle birlikte bahsettiğimiz alandaki mezunlarımızın büyük çoğunluğuna iş kapısı sağlamış olursunuz. Ancak turist talebi ortaya çıkmadan arzı büyütürseniz, negatif rehber enflasyonu yaratırsınız” diyen Ösen şunları söyledi:

“TUREB’e kayıtlı 13 bin 609 Turist Rehberi olan Türkiye’de, her yıl Turist Rehberliği bölümü binlerce mezun veriyorken bu alanın, hükümetin plansız eğitim politikaları neticesinde işsiz kalan diğer bölüm mezunlarıyla doldurulması kabul edilebilir değildir. Mağduriyetleri yeni mağduriyetler yaratarak çözemezsiniz. Siz talebini arttırmadığınız sürece bulmaya çalıştığınız çözüm kendisini yeni bir soruna bırakacaktır.” 

“2024 yılı Kültür velığı bütçesini görüştüğümüz Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sayın tarafından sektörünün en ciddi sorunları arasında eğitimli personel eksikliği ve turist başına düşen gelirin düşük olduğu tespiti yapılmıştı. Eğitimli personel eksikliği sorundur diyenler, yeni kanunun madde gerekçelerinde, dil bilmiyor olmanın mağduriyet yarattığını söylüyor.

Tezata bakar mısınız? Türkiye’dein güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederken söylenilen eğitimsiz personelle sezonsuz 12lık hedefi hayaldir derken, siz eğitimi ve liyakatiden çıkarıyorsunuz. Dil bilme şartının kaldırıldığı liyakatsiz bir sektörü ne kadar etkin çalışır? Ne kadar yüksek gelirli turisti ülkeye çekebilir? Ne kadar akılcı ve evrenseldir, soruyorum sizlere?