Karaz (Öznü) Köprüsü

Doğal ve Kültürel Miras Tarihi Köprü

(Karaz, Erzurum, XVI. Yüzyıl - )

Öznü Köprüsü veya Altın Halkalı Köprü olarak da bilinen Karaz Köprüsü, Erzurum'un şehir merkezine on sekiz kilyometre mesafede çevre yolunun kenarında, Karaz Köyü’nün kuzeydoğusunda 390 58’ 05’’ kuzey ve 410 08’ 51’’ doğu koordinatlarında yer almaktadır. Karasu üzerinde yer alan köprü üzerinde inşa tarihine ait herhangi bir kitabe bulunmadığından kim tarafından ne zaman yaptırıldığına dair elde somut bir veri yoktur. Ancak köprünün genel görünümü ve üslubu açısından Erzurum’un Osmanlı hakimiyetine girdiği XVI. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1980-1984 yılları arasında onarılmıştır. 

Köprü, doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 136 metre uzunluğunda ve kuzey-güney doğrultusunda 6,50 metre genişliğindedir. Sekiz açıklıklı olan köprünün, yedisi basık sivri kemerli olarak düzenlenirken, en uçta yer alan sekizinci açıklık yuvarlak kemer formludur. Yüksekliği 6,60 metre olan köprünün kemer açıklıkları eşit değildir. Köprünün menba yönünde piramit şeklindeki selyaranlar, mansab yönünde ise yuvarlak tabana sahip topuklar yer almaktadır. 

Düzgün kesme taş malzeme inşa edilen köprü, günümüzde faal olarak kullanılmakta ve çevre köylerle ulaşımı kolaylaştırmaktadır. 

Yararlanılan Kaynaklar

Gündoğdu H., Özkan H. (1995). "Erzurum Çevresinden Bazı Köprüler", Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S. 1, Erzurum, 23-45.; Konyalı, İ. H. (1960). Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi. İstanbul; Yurttaş ,H., Özkan, H., Köşklü, Z. vd. (200). Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. Erzurum. Ünal, R. H. (1974) Erzurum İli Dahilindeki İslami Devir Anıtları Üzerine Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 6: 49-143.