ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

Müze Endüstri Müzesi Bilim Müzesi

(Ankara, 2003 - )

MÖ 7000 yılından bu yana Anadolu’da gelişen teknolojinin tarihini belgelemek, günümüz teknolojisini sergilemek, toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artırmak üzere araştırma yapmak, toplumun bilimsel ve teknolojik konulara olan ilgisini yükseltmek, topluma bilimi sevdirmek, bilimin gündelik yaşamda kullanımını artırmak, ilköğretimden başlayarak toplumun her katmanında bilimsel yaklaşım ve araştırma, yaratıcılık ve analiz yeteneğini geliştirmeyi özendirmek üzere faaliyetlerde bulunmak, toplum ve bilim arasındaki bağları güçlendirmek, üniversitelerin topluma yönelik faaliyetlerini artırmak ve bu faaliyetleri özendirmek amaçlarıyla kuruldu. Müzenin kuruluş çalışmaları 2001 yılında başlamış olup Müze, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak Ankara’da kuruldu.

Müze, ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi bünyesinde Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı olarak yer almaktadır. Hafta içi saat 09:00 ile 17:00 ve ayrıca her ayın ilk Cumartesi günü saat 11:00 ile 16:00 arasında bireysel ziyaretlere açıktır ve müzeye giriş ücretsizdir. Müzeyi ODTÜ çalışanları ve öğrencileri ziyaret edebildikleri gibi çeşitli üniversitelerden birçok akademisyen de ODTÜ-Toplum ve Bilim Merkezi tarafından bu müzede ağırlanmaktadır. Ayrıca bu merkezin düzenlemiş olduğu etkinlikler, şehir buluşmaları, çeşitli fuarlar ve yayınlar da müze aracılığıyla halka taşınmaktadır. Müzede üniversite yerleşkesinde bulunan ve kullanım değerini yitirmiş malzemeler rastlantısal bir şekilde sergilenmektedir.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi’ndeki faaliyetler; Uygulamalı Bilim Merkezi, Ulaşım Tarihi Sergisi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi ve Açık Hava Sergi Alanı olmak üzere dört ana alanda yürütülmektedir.

Uygulamalı Bilim Merkezi: Bilimin toplum tarafından sevilmesini sağlamak ve toplumun bilime olan farkındalık düzeyini artırmak amacıyla kurulmuştur. Merkezde deneyler yapılmaktadır ve bu deneyler yeryüzü, yaşam bilimleri ve iklim, mekanik, dinamik, su, hava, optik, ışık, enerji ve elektrik gibi konularıyla ilgilidir. Ayrıca, bu merkezin içinde bir de Gezegen Evi (Planetaryum) Gösterimi yer almakta ve bu gösterimler Evrendeki Vaha, Astronot ve Yaşayan İklimimiz konularında yapılmaktadır.

Açık Hava Sergi Alanı: 10 bin metrekarelik bir alana yayılmıştır ve bu alanda çeşitli uçaklar, lokomotif ve klasik otomobiller sergilenmektedir. Bu araçlar arasında RF 104, Bellanca ve C47 uçakları, Ford Taunus, Renault, Volkswagen ve Anadol gibi klasik otomobiller yer almakta ve bir de kara tren bulunmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi: Büyük Silo Binasında yer almaktadır. Sergide, Taş devrinden Cumhuriyet dönemine kadar Anadolu’da gerçekleşen bilim ve teknolojik ilerlemeler anlatılmakta, Hitiler, Frigler, Selçuklular, Erken Cumhuriyet Türkiyesi gibi çeşitli tarihsel süreçlerde üretilmiş bilimsel eserler, Anadolu’da daha önceki dönemlerden bu yana kullanılagelen cam, bakırcı ve demirci atölyeleri canlandırılmakta, yakın tarihte günlük yaşantıda kullanılmış olan daktilolar, hesap makineleri, tıp aletleri, bilgisayarlar vb. araçlar sergilenmektedir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet tarihinin bir dönemine damgasını vuran kişilere ait eşyaların bulunduğu bir bölüm de bulunmakta ve bu bölümde bu kişilerin kullandıkları eşyalar (İsmet İnönü’nün daktilosu, Bülent Ecevit’in daktilosu, Ahmet Necdet Sezer’in yazı tahtası gibi) yer almaktadır. Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, Çağlar boyu bilim ve teknolojinin gelişimi sergisi, Günlük hayatımızda bilim ve teknoloji, ODTÜ’nün bilim geçmişi sergisi ve siyaset ya da sanatta ünlü kişilerin bağışladıkları eşyalar olmak üzere dört farklı bölümden oluşmaktadır.

Ulaşım Tarihi Sergisi: Hangar Binası’nda yer almakta ve bu sergide klasik otomobiller ve motosikletler sergilenmektedir. Sergideki ender bulunan koleksiyonlar arasında; 1947 yılından başlayan Chevrolet serisi, Desoto, Oldsmobil, Anadol Böcek, Citroen ve Mercedes bulunmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de üretilen ilk yerli otomobil Devrim'in Devrim Arabaları filminde kullanılan birebir kopyası da Sergide yer almaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

METUEVENTS. (2019). ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, http://www.metuevents.com/bilinmesi-gerekenler/odtu-bilim-ve-teknoloji-muzesi/, (Erişim tarihi: 10.12.2019); Müze ASİST. (2019). ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, https://www.muzeasisom/muze/profil/odtu-bilim-ve-teknoloji-muzesi, (Erişim tarihi: 10.12.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

METUEVENTS. (2019). ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, http://www.metuevents.com/bilinmesi-gerekenler/odtu-bilim-ve-teknoloji-muzesi/, (Erişim tarihi: 10.12.2019).