Tan, Ahmet, Dr.

Kişi Turizm Bakanı

(1949 - )

İlkokul öğrenimini Eminönü Mimar Sinan İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini Vefa Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oldu. London City Üniversitesi Media Studies’te lisansüstü çalışmasını tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Yönetim Bilimi Anabilim Dalında doktora derecesi aldı. Gazeteciliğe 1973 yılında Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda başladı. Barış ve Yeni Ulus gazeteleri ile Anka Haber Ajansında görev aldı. Cumhuriyet Gazetesi’nde Parlamento Muhabiri, Diplomasi Muhabiri, Londra Temsilcisi, Ankara Temsilcisi, Haber Müdürü ve Köşe Yazarı olarak görev yaptı. TRT 1, TRT 2 ve TRT INT televizyon kanalları için haftalık ve günlük haber programları hazırladı. Sabah Gazetesi’nde, Akşam Gazetesi’nde ve Aktüel Dergisi’nde yazarlık yaptı. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi İletişim fakültelerinde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 20. ve 21. dönemlerinde Demokratik Sol Parti’den İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 21. Dönemde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi’nde (AGİTPA) Türk Grubu Başkan Vekilliği ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyeliği yaptı. 11. 01. 1999 - 28. 05. 1999 tarihleri arasında görev yapan 56. Hükümet’te Turizm Bakanı olarak görev aldı. 23. Dönemde bağımsız olarak üçüncü kez İstanbul milletvekili seçildi. Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yapmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=23&p_sicil=5483, (Erişim tarihi 02.07.2019); Ertan, T. F. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XX. Dönem (1995-1999) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 155.