Sofra Protokolü

Gastronomi Kavram Sosyoloji

Protokol, resmi törenlerde, diplomatik ilişkilerde görgü ve nezaket kurallarına göre uygulanan kurallardır. Resmi törenler, ziyafet, kokteyl, ziyaret, karşılama, kongre gibi resmi etkinlikleri kapsamaktadır. Yazılı olmayan fakat her toplumda olan, günlük yaşamın da parçası olan görgü ve nezaket kuralları temelinde ortaya çıkmaktadır. Masa planı ve oturma düzenini kapsayan sofra protokolü de bu kurallar arasında yer almaktadır. Davetlerin ya da ziyafetlerin oturma düzenlerinde protokol olarak uyulması gereken kurallar şöyledir:

Müşteri listesi düzenlenirken salon ve masanın kapasitesi dikkate alınmalı; yemekte herkesin rahat biçimde oturması sağlanmalıdır.

Müşterilerin listesi, resmi ve sosyal statülerine uygun ve uyumlu olacak, öncelik bakımından çatışmayacak biçimde oluşturulmalıdır.

Oturma düzeninin sağlıklı yapılabilmesi için davete katılacak müşteriler önceden tespit edilmelidir.

Masa ve sandalyeler ile masa örtüleri ve peçeteler uyumlu olmalı; masada her konuğa 60 - 80 santimetre yer ayrılmalı; sıkışık oturulmamalıdır.

Sofra protokollerinde ev sahibi, ev sahibesi ve onur müşterileri, oturma düzeninin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Davet listesine göre masaya öncelikle onur konuğu, ardından da diğer kişiler oturmaktadır. Protokol kurallarına göre sağ taraf her zaman şeref yeridir. Bu nedenle, onur konuğu her zaman ev sahibinin sağına oturmaktadır.

Davetlerde oturma düzeni, misafirlerin nereye oturacağını ifade eder. Her davetten önce, oturma düzeninin şematik olarak planı çizilerek ziyafet salonunun girişine asılmalıdır. Buradaki amaç misafirlerin salona geçmeden önce nerede oturacaklarını bilmesi gerektiğidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, misafirlerin ad ve soyadlarının yazılı olduğu kartların oturacakları kuverlerin önüne koyulmuş olmasıdır.

Resmi yemeklerde kullanılan masa şekline göre, sofra protokolü benzer olsa da görsel olarak farklılık oluşturmaktadır. Protokollerde çoğunlukla uzun masalar (I – U - T) kullanılsa da yuvarlak masalar da tercih edilmektedir. Kamusal ve toplumsal yaşamda en uygun yemek masası yuvarlak masadır. Çünkü yuvarlak masada protokol ve hiyerarşi yoktur. Eşitlik vardır. Ancak öncelikli misafirler ev sahiplerinin sağına otururlar.

Yararlanılan Kaynaklar

Gürel, M. ve Gürel, G. (2006). Servis Teknikleri ve Uygulaması III. İstanbul: Ilıcak Matbaacılık; Sevinç, N. (2004). Ziyafet ve İkram Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık; Yılmaz, Y. (2013). Kamusal ve Toplumsal Yaşamda Görgü ve Protokol Kuralları. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Yılmaz, Y. (2013). Kamusal ve Toplumsal Yaşamda Görgü ve Protokol Kuralları. Ankara: Detay Yayıncılık.