Kavram kategorisi


A Grubu Seyahat Acentası

1618 sayılı yasaya göre faaliyet gösteren seyahat acentası.

Açık Bilet

Gidilecek destinasyonu belli olan, bedeli tamamen ödenen ancak gidiş ve dönüş tarihi ile zamanı belli olmayan yolcu bileti.

Afet Sonrası Turizm

Kriz dönemlerinde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan beklenmedik olaylar kapsamında afetlerin ve etkilerinin turizm açısından ifade eden kavram.

Afişe Fiyat

Otel işletmelerinin her oda türü için standart olarak belirledikleri ve resepsiyonda ilan ettikleri oda fiyatı.

Ağırlama

Misafirperver olma eylemi veya uygulamasını ifade eden kavram.

Ağırlama Endüstrisi

Turizm olgusu içerisinde konaklama, seyahat ve yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin bütününü kapsayan kavram.

Aile Fiyatı

Turizm endüstrisinde uygulanan özel bir indirim içeren fiyatlandırmayı ifade eden kavram.

Aile İndirimi

Turizm işletmeleri tarafından ailelere sunulan özel indirimi ifade eden kavram.

Aile Turizmi

Aile grubunun (en az bir çocuk ve bir yetişkin) evden uzakta en az bir gün dinlenme amaçlı seyahat etmesini ifade eden kavram.

Airbnb

Yatak kapasitesi/arzı ve pazar değeri açısından en büyük konaklama hizmeti ağı.

Akıllı Destinasyon

Bilişim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte destinasyonların daha iyi hizmet veren, daha çevreci, daha ulaşılabilir olmasını tanımlayan kavram.

Akıllı Turizm

Nesnelerin interneti, yapay zeka algoritmaları, sanal ya da arttırılmış gerçeklik uygulamaları, akıllı robotlar, akıllı ağlar ve büyük veri gibi yeni nesil teknolojilerin etkili ve verimli bir şekilde turizme uyarlanmasını ifade eden kavram.