Pudding Shop (Lale Lokantası)

Yeme-İçme İşletmesi Lokanta Pastane

(İstanbul, 1957 - )

Pudding Shop veya esas ismiyle Lale Lokantası, Sultanahmet’in efsanevi hippi buluşma ve soluklanma noktalarından biridir. Pudding Shop, 1957 yılında pastane olarak hizmete açıldı. Zaman içinde bira hizmeti de verilmeye başlandı, ama birincil ürünleri olan pasta, muhallebi, kahvaltı, vb. yeme-içme hizmetlerini hiç değiştirmedi. Zamanla burası esnaf lokantasına büründü.

Pudding Shop, hippilerin hafızasında kalmış dünyadaki birkaç yerden biridir. Burası, Kastamonu’nun Araç ilçesinden 1940’larda ailesiyle İstanbul’a göç eden Ahmet Çolpan ile oğulları İdris ve henüz 13 yaşında olan Namık Çolpan tarafından 1957 yılında pastane olarak açıldı. Lale Pastanesi, Divanyolu Caddesi'nin altı numarada küçük bir dükkândır. Baba Çolpan, Türkiye’nin önde gelen şekerlemecilerinden ve kendisi gibi Kastamonu’nun Araç ilçesinden 200 yıl önce göç eden bir ailenin işlettiği Ali Muhittin Hacı Bekir’de uzun yıllar çırak ve sonrasında usta olarak çalıştı. 1957’de de kendi dükkânını açtı. Pudding Shop’un halen hizmet sunduğu yer, 1957 yılında açılan ilk dükkânın yeri değildir. İlk dükkânın olduğu bina 1966 yılında kamu tarafından istimlak edildiğinden, halen hizmet sunulan yere Çolpan Ailesi 1966’da taşındı.

1970’lere kadar Lale Pastanesi adıyla hizmet sunan işletmenin adı, Lale Pastanesi adını teleffuzda zorlanmaları dolayısıyla hippilerin isteği üzerine 1970 yılında Pudding Shop olarak değiştirildi. Burada uzun yıllar pastane hizmeti sunuldu; kuru ve yaş pastalar, muhallebi, çikolata, çay ve kahvenin yanı sıra kahvaltı hizmeti de verildi. Bu arada istek üzerine 1966’da bira servisi de verilmeye başlandı. Yine istek üzerine tencere yemekleri de sunan bir yer haline dönüştü. Pudding Shop’un gözde mekân haline gelmesindeki en önemli faktör, Sultanahmet’e yoğun olarak geldikleri dönemde hippilere hitap eden yerlerin az olmasıdır. Pudding Shop, 1957 yılından bu yana aynı kişiler tarafından işletiliyor. Hippilerin dünyada hala anımsadığı birkaç yerden biri olan Pudding Shop, aradan yıllar geçse bile yolu İstanbul’a düşen eski hippilerin uğramadan edemedikleri bir yerdir.

Yararlanılan Kaynaklar

Aksak, M. (2019). Mahmut Aksak. (Görüşen: Nazmi Kozak). İçinde; Kozak, N. (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri Cilt - IX: Turizm Bakanlığı, TURBAN, TURİNG, TMGT, TMTF, Hippiler, Turizm Yatırımcılığı, Diğer Alanlar (ss. 568-581). İstanbul: Yılmazlar Matbaası; Çolpan, N. (2018). Namık Çolpan. (Görüşen: Nazmi Kozak). İçinde; Kozak, N. (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri Cilt - IX: Turizm Bakanlığı, TURBAN, TURİNG, TMGT, TMTF, Hippiler, Turizm Yatırımcılığı, Diğer Alanlar (ss. 582-587). İstanbul: Yılmazlar Matbaası; Kozak, N. (Editör) (2019). Türkiye’de Hippiler (1965 – 1979). İçinde; N. Kozak (Ed), Dünden Bugüne Türkiye’de Turizm Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri ve Meslekler (ss. 859-908). İstanbul: Yılmazlar Matbaası.