Genel Kısaltmalar

ATSO

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası

ATT

Acil Tıp Teknisyeni

ATURJET

Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

ATV

All Terrain Vehicle

Ankara Üniversitesi

AÜİFD

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

AUTEX

Association of Universities for Textiles

AUZEF

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

AVM

Alışveriş Merkezi

AVS

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi

AWB

Air Waybill

AY

Anayasa

AYÇ

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

AYCES

Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler

AYD

AVM Yatırımcıları Derneği

AYMOD

International Footwear Fashion Exhibition

AYPAD

Aydın Profesyonel Aşçılar Derneği

AYT

Alan Yeterlilik Testi

AYT

Antalya Havalimanı

AZ

Alitalia

B

Boeing

b

Bin

B2B

Business to Business

B2C

Business to Consumer

B2G

Business to Government

BA

Bachelor of Arts

BAC

British Aircraft Corporation

BAİB

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

BAKKA

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

BAKTOD

Batı Karadeniz Otelciler Derneği

BALO

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları

BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği

BAOTML

Bursa Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

BAP

Bilimsel Araştırma Projesi

BASAF

Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği

BASE

Yeni Nesil Sanatçı Platformu

BAŞTEM

Başkent Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi

BAU

Bahçeşehir University

BAYTUR

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü

BB

Bed and Breakfast

BBC

British Broadcasting Corporation

BBJ

Boeing Business Jet

BC

Before Christ

BCA

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

BCD

Boston Consulting Group

BDT

Bağımsız Devletler Topluluğu

BEBKA

Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

BEBKA

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

BEO

Bâb-ı Âlî Evrak Odası

BERKSAV

Bergama Kültür ve Sanat Vakfı

BERSEVTURDER

Bergama’yı Sevenler Turizm Derneği

BES

Büro Emekçileri Sendikası

BESVAK

Beslenme Eğitimi ve Araştırma Vakfı

BETUYAB

Belek Turizm Yatırımcıları Birliği

BEÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi

BEYAS

Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi

BEYUTAB

Belek Turistik Yatırımcıları Birliği

BGC

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti

BGL

Basketbol Gençler Ligi

BGZ

Berliner Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit