Genel Kısaltmalar

YÖKAK

Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

YÖS

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Yrd.

Yardımcı

Yrd. Doç. Dr.

Yardımcı Doçent Doktor

YSE

Yol Su Elektrik

Yt.

Yeterli

YTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi

YTÜ-TURAY

Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yurt-Kur

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

yy.

Yüzyıl

Yz.

Yetersiz

Yzb.

Yüzbaşı

ZM

Zooloji Müzesi

ZMO

Ziraat Mühendisleri Odası