Göğüş, Ali İhsan

Kişi Turizm ve Tanıtma Bakanı

(1923 – 2011)

İlkokulu Kurtuluş İlkokulu’nda, Ortaokulu Antep Ortaokulu’nda bitirdi. Lise öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı (1943) 1943-1944 tarihlerinde Tıbbiye’ye girdi fakat devam etmedi ve 1945 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçti. 1945-1946 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Edebiyat Fakültesi Derneği Başkanlığı, 1946-1947 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreterliği yaptı. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1947 yılında Güney Postası Gazetesi’nde başladı. Güney Postası, Tan, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde; Türk Haberler Ajansı’nda muhabir ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Gazeteciler Cemiyeti’nde İdare Kurulu üyesi olarak görev aldı. 1958 yılında Kim adlı haber dergisini çıkarmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde, İstanbul İl İdare Kurulu üyesi, Parti Meclisi üyesi, Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu üyesi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Partinin yayın organı olan Ulus gazetesinin siyasi denetçiliğini yaptı. İlk olarak 1961 seçimlerinde CHP Gaziantep milletvekili olarak seçilen Göğüş üs üste üç dönem milletvekilliği yaptı. 1961 kurucu meclis üyeliğine basın temsilcisi olarak görev yaptı. 1963-1965 yılları arasında İnönü başkanlığında kurulan Üçüncü Koalisyon Hükümeti’nde Türkiye’nin ilk Turizm ve Tanıtım Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev yaptı. İkinci Nihat Erim Hükümeti’nde Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev aldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrıldıktan sonra önce Cumhuriyetçi Parti’nin ardından Cumhuriyetçi Güven Partisinin Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu’nda 1984-1990 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Tercüman Gazetesi Siyasi Müşaviri, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, Basın Kartları Komisyonu üyesi olarak görev aldı. Hep İsmet Paşanın Yanında adında yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. 9. Cilt: 4664; Çınar, M. (2011). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XIII. Dönem (1965-1969) (IV. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.: 147; Göğüş, A. İ. (2008). Hep İsmet Paşanın Yanında. İstanbul: Remzi Kitapevi; Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi. 4. Cilt: 1368.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Göğüş, A. İ. (2008). Hep İsmet Paşanın Yanında. İstanbul: Remzi Kitapevi