Çıplaklar Kampı

Kamp-Kamping İşletmesi Kamp Kavram Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Çıplaklık kavramı, Adem ve Havva için utanç duygusu; milattan önce Hint toplumu için özgürlük inancı, Antik Yunanistan’ın atletleri ve öğrencileri için ise bir çalışma üniforması olarak değer görmüştür. Almanya ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri, XVIII. yüzyıl sonlarında natürizm ve XIX. yüzyıl başlarında nüdizm kavramlarıyla tanıştı. Nüdizm; yenilenme, sağlık ve alternatif bir cinsel etik düzeni geliştirme kavramlarıyla ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Günümüze kadar nüdizm akımına çok sayıda koloni, sosyal grup, eylemci, sanatçı ve turist katılmaya devam etti. Çıplaklar kampı literatüre, Almanca FKK (Freikörperkultur) kamp tamlaması ile girer. İngilizce nudist camp olarak tanımlanmaktadır. Zamanla, ağırlıklı olarak yaz turizmi bölgelerinde, göl, deniz ve okyanus kıyılarında; sağlıklı ve özgürce güneşlenme amacını güden turistlerin katıldığı tatil içeriği ve bölgesini tanımlayan bir turizm terimi halini aldı. Çıplaklar kampı kavramı dört temel fikre dayandırılmaktadır: (1) Cinsellik ile çıplaklık arasında bir bağlantı yoktur. (2) İnsan vücudunu teşhir etmenin utanç verici bir tarafı yoktur. (3) Kıyafetlerden kurtulmak, insanı özgürleştirir ve kendi doğasına kavuşturur. (4) Güneş altında çıplakken yapılan aktiviteler; beden, ruh ve akıl sağlığı için iyileştirici niteliktedir.

Dünyanın farklı noktalarındaki çıplaklar kamplarının ortak olarak uyguladıkları kurallar ise şu şekildedir: Çıplaklık kurallarına uymak, vücudun belirli bölgelerini ya da tamamını kapatarak etkinliklere katılarak; kamp katılımcısı olmayan turist izlenimi vermemek. Alkollü içeceklerin satış ve tüketim (Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok kamp için geçerli) yasaklarına veya kısıtlamalarına uymak. Dikizlemek, gözlerini dikmek, cinsellik, küfürlü ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmamak. Fotoğraf ve video kayıt cihazlarını, resmi izin durumları haricinde kullanmamak. Cinsiyet kavramı değersiz olduğu için tuvaletlerin ortak kullanımına uymak. Ten teması kurmamak.

Çıplaklar kampı kavramının temel fikirleri, bağlı olduğu akım ve kurallarının amacı; sadece eğlence arayışı içerisinde olmayan, öğretici ve kişisel gelişime yardımcı bir turizm aktivitesi gerçekleştirmeyi hedefleyen turistlere, doğanın gerçek bir parçası olarak hissetme olanağı sunmaktır. İlk lisanslı çıplaklar kampı, 1921 yılında Berlin’de faaliyete girdikten sonra, günümüzde de birçok dünya ülkesi, çıplaklar plajı, çıplaklar oteli ya da çıplaklar kampı adı altında alternatif turizm bölgeleri ve etkinlikleri oluşturmaya devam etmektedir. Hırvatistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Meksika, Yunanistan ve Fransa; çıplaklar kampları, plajları ve otelleriyle en çok tercih edilen ülkelerden birkaçıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Bennhold, K. (2019). A Very German Idea of Freedom: Nude Ping-Pong, Nude Sledding, Nude Just About Anything. The New York Time,. https://www.nytimes.com/2019/08/31/world/europe/germany-nudism.html, (Erişim: tarihi: 17.11.2019); Weinberg, S. M. (1965). Sexual Modesty, Social Meanings, and the Nudist Camp, Social Problems, (12) 3: 311-318; Zuelow, G. E. E. (2011). Touring Beyond the Nation: A Transnational Approach to European Tourism History. Burlington, Surrey: Ashgate; https://www.bbc.com/timelines/z96fsg8#zcycrdm, (Erişim tarihi: 17.11.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Hoffman, B. (2015). Naked. New York: New York University Press.