Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

Eğitim-Öğretim Doktora Programı Turizm İşletmeciliği

(Eskişehir, 1996 - )

Eskişehir’de akademik düzeyde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’na bağlı Turizm İşletmeciliği alanında eğitim veren bir doktora programıdır. Program, araştırma alanına ilişkin pratik düşünceye sahip, araştırmacı kimliğini pekiştirebilecek, bilimsel etik kurallarına uygun yayınlar yapabilecek, alanıyla ilgili karşılaştığı problemlere alternatif çözümler üretebilecek, yine alanıyla ilgili özgün katkılar sağlayabilecek ve düşüncelerini anlaşılır bir şekilde yazıya döküp çok yönlü bir bakış açısıyla savunabilecek akademisyen adayları yetiştirmek amacıyla kuruldu.

Mevcut şartlarda ilgili programda verilen dersler içerisinde, biri Araştırma Tasarımı ve Raporlama Dersi, diğeri Seminer Dersi olmak üzere iki adet zorunlu ders, 16 adet de seçimlik ders yer almaktadır. Öğrencilerin, bu seçimlik dersler arasından, gerekli AKTS’yi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) dolduracak şekilde en az altı adet ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Bu programdan mezun olabilmek için de yüksek lisans derecesi ile bu programa kayıt yaptırmış olan öğrencilerin 52,5 AKTS veya üzerinde krediye sahip en az yedi ders, lisans derecesi ile programa kayıt yaptıranların ise en az 105 AKTS’lik 14 ders ve seminer dersini almaları gerekmektedir. Ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilerin daha sonra, yeterlik sınavından başarılı olmaları, devam eden süreçte tez önerisini vermeleri ve uzmanlık alan dersi ile en az 60 AKTS’lik tez çalışmasını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, mezuniyet şartını sağlamaları için öğrencilerin genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, öğrenciler de doktora eğitimi sürecinde aldıkları tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde bir harf notu almaları gerekmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Anadolu Üniversitesi (2020). Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. https://www.anadolu.edu.tr/akademik/enstituler/1560/turizm-isletmeciligi-anabilim-dalidoktora/program-profili, (Erişim tarihi: 28.01.2020).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Anadolu Üniversitesi (2020). Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. https://www.anadolu.edu.tr/ akademik/enstituler/1560/turizm-isletmeciligi-anabilim-dali-doktora/program-profili, (Erişim tarihi: 28.01.2020).