2024 Turizm Trendleri

Kavram Turizm Çeşitleri Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Turizm trendleri bireylerin ve toplumların istek ve beklentileri karşısında belirli periyotlarla değişiklik göstermektedir. Trend olan unsurlar; yeme-içme alışkanlıkları, satın alma platformlarının çeşitlenmesi, satın alma sıklığının değişmesi, merak duygusunun sosyal platformlar aracılığıyla tetiklenmesi, gösterişçi tüketim eğilimi, hazcılık gibi bir dizi değişken ve parametreden etkilenebilmektedir.

2023 turizm trendlerinden bazıları; helal turizm, yavaş turizm, varoş turizm, intihar turizmi, dünyanın sonu turizmi, frontier turizm gibi çeşitlenmektedir. Trend haline gelen bu turizm çeşitlerinin ortaya çıktığı dönemden bir yıl sonra 2024 turizm trendlerine küresel bir ölçekten bakıldığında ise doğal kaynakların, kültürel değerlerin sürdürülebilirliğinin yok olma tehlikesi karşısında önem kazandığı görülmektedir. 2024 yılında yeni nesil tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin teknoloji ile harmanlanmış hali öne çıkmaktadır.

2024 turizm trendlerinden biri olan Sürdürülebilir Seyahat ise; çevreyi, doğal kaynakları ve kültürel mirası korumayı hedeflemektedir. Aynı zamanda yerel toplulukları desteklemeyi hedefleyen bir turizm çeşididir. Turizm faaliyetleri içerisinde özellikle konaklamalı ziyaretlerde otel konforu, ziyaretçilerin tatilde keyifle dinlenme isteklerinin karşılanması açısından önem taşımaktadır.

2024 turizm trendlerinden biri olan Sessiz Yolculuk; turistlerin dinlenebilmek için bir yere varmaları gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. Sessiz yolculuk konsepti; henüz yolculuk aşamasındayken dinlenme, inzivaya çekilme gibi fırsatlar sunmaktadır. Bunlara ek olarak sessiz konserler, sessiz disko, sessiz oteller, sessiz yürüyüş gibi bir dizi faaliyet sessiz turizm trendi kapsamında değerlendirilmektedir.

Özellikle yeni nesil beklentilere hitap edebilecek Plansız Seyahat trendi ise,  ani verilen kararlarla yola çıkılarak, esnek bir seyahat deneyimi yaşamayı içermektedir. Önceden belirlenmiş rezervasyonlar ile gidilecek olan rotaları tespit etmek yerine, keşfederek deneyip yanılarak seyahat adımlarını tamamlamayı içeren bir turizm trendidir.

Eko Dalış Turizmi ise, çevresel sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında doğayı ve deniz yaşamını korumayı amaçlamaktadır. Eko dalış turizmi kapsamında Great Barrier Reef (Avustralya), Galapagos Adaları (Ekvador), Raja Ampat (Endonezya) gibi dünyanın her yerinde mevcut olabilen çeşitli noktalarda dalışlar yapılabilmektedir. 2024 turizm trendi olan Eko Dalış Turizmi kapsamında yürütülen dalış faaliyetlerinde deniz biyolojisini ve ekolojiyi tanıtma ve yenilenemez olan su kaynaklarının korunması bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Zira eko dalış turizmi, temiz denizlerde yaşayan sağlıklı hayvan ve su bitkilerinin varlığı ile sağlanacaktır. Denizdeki diğer canlıların da sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için resiflerin ve su altı ekosisteminin insan eli değmeden korunması ve canlıların hayatta kalabilmeleri için deniz biyolojisinin korunması önem taşımaktadır.

Turizme farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Astro Turizm, gökyüzü gözlemleri ve çeşitli astronomik etkinlikleri içeren 2024 yılı turizm trendlerinden biridir. Astro turizm çeşidi; meteor yağmurları, yıldız kümesleri gibi çeşitli gökyüzü olaylarını takip etmeye meraklı kişilerin odak noktası olmaktadır. 2023 yılındaki meteor yağmurları ile popüler olan bu turizm çeşidi ile yapılan astro turlarda astronomi eğitimi ve rehberliği hizmetleri olması beklenmektedir. Ayrıca etkinlik katılımcılarına gözlemlerin yapılabilmesi için teleskoplar ve çeşitli gözlem araçları temin edilmektedir. Astronomi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı konferanslar, seminerler ve atölyeler astro turizm katılımcıları için hazırlanmaktadır.

Seyahatleri farklı açılardan ele alarak tanımlayan bir diğer 2024 yılı turizm trendi ise Sınır Turizmi’dir. Sınır turizminde turistler genellikle kendi bulundukları ülkeye sınır olan bir diğer ülkeye seyahatler planlamaktadırlar. Bu seyahatler hem sınır ülkeler olması hem de bulunulan ülkede başlayarak diğer ülkede devam ediyor olması açısından önem taşımaktadır. Sınır turizmi ile sınır bölgelerdeki alışveriş merkezleri ürünleri uygun fiyatlı sunma ayrıcalığı sunabilmektedirler. Ziyaretçiler, vergi indirimleri veya çeşitli özel indirimler sayesinde satın almada fayda sağlayabilmektedirler. Bu sayede ticari işlemlerin sayısı arttığından satışlar da artacak ve döviz girdisi yükselecektir. Diğer yandan iki farklı sınır ülke arasında kültürel etkileşim artacak ve sosyal bağlar kuvvetlenecektir. Bu sayede ülkeler arasındaki sınır ticareti olumlu anlamda yükselecektir. İki farklı ülkenin doğal güzellikleri deneyimlenecek ve cazibe merkezleri bir arada değerlendirilebilecektir. Çeşitli etkinlikler ve festivaller ile turlar daha eğlenceli bir hale gelebilecektir.

2023 yılında yoğun bir şekilde insan hayatına dahil olan yapay zeka (AI), turizm işletmeleri tarafında kullanılması ile Yapay Zeka Turizmi, 2024 yılı turizm trendi olarak gündeme gelmiştir. Yapay zeka turizmi, turistlerin seyahatlerini planlama aşamasından bitiş ve sonrası aşamaya kadar devam etmektedir. Hatta bilinç dışı bir şekilde, aktif duyarlılık olmadan çeşitli mobil uygulamalarda mevcut olan “dinleme” özelliğine maruz kalınabilmektedir. Uygulamalarda mevcut olan dinleme özelliği sayesinde, kullanıcıların daha önceki konuşmalarında geçen olumlu ve olumsuz olabilen tercihlerinin analiz edilerek öğrenilmesi mümkün olabilmektedir. Tüketici tercihlerinin ve tutumlarının öğrenilmesi ile, tüketicileri uyarıcı özellik taşıyan veya uyarıcı olma potansiyeli taşıyan çeşitli reklamlara maruz bırakılması, yapay zeka aracılığıyla tatil planlarının şekillenmesinin bir parçası olarak değerlendirilebilmektedir. Örneğin bu sayede yemek seçimleri, yemeğin nerede yeneceği, konaklama yeri ve aktivite önerileri, yapay zeka sayesinde sunulmuş olmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcılara özelleştirilmiş deneyimler sunmak üzere yapay zeka desteği alınabilmektedir. Yapay zeka tabanlı botlar ile, konaklama işletmelerinin web sayfalarında veya işletmelerde, müşterilerle soru cevap şeklinde birebir iletişime geçilerek, bölgede gezilip görülecek yerler, kolay ulaşım imkanı ve çeşitli etkinlikler hakkında öneriler sunulabilmektedir. Chatbotlar ve sanal asistanlar ile; müşterilerin sorularının cevaplanması ve rezervasyonların güncellenmesi, ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması örnekleri de, yapay zeka destekli platformların sunduğu kolaylıklara dahildir. Turistik bölgelerde güvenlik açıkları yapay zeka teknolojileri sayesinde belirlenerek analitik yazılımlar ve gözetleme destek sistemleri kullanılabilmektedir. Bu sayede daha güvenli bir turizm faaliyeti hayata geçirilmiş olabilmektedir. 

Yararlanılan Kaynaklar

Bingöl. B. (2024). 2024 Turizm Trendleri, https://www.turna.com/blog/2024-seyahat-trendleri (Erişim tarihi: 03. 06. 2024).