Taşar, Mustafa Rüştü

Kişi Turizm Bakanı

(1951 - 2007)

57. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Turizm Bakanı olarak görev yapan Mustafa Rüştü Taşar, Gaziantep Ticaret Lisesi’nden mezun oldu (1970). Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme-Muhasebe Bölümünden lisans diploması aldı (1974). Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra 1976 yılında Birleşmiş Milletler (BM) projesi kapsamında Gaziantep’de kurulan Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi’nde (KÜSGEM) proje yöneticisi olarak kamu görevine başladı. 1977-1980 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Gaziantep Kampüsü’nde Bütçe Maliye İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1980-1983 yılları arasında ise Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonra 20. 05. 1983 tarihinde Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurulmasında aktif rol oynayarak siyasete yöneldi ve aynı dönemde ANAP Genel Sekreteri oldu. 06. 11. 1983 tarihinde yapılan TBMM XVII. Dönem genel seçimlerinde ANAP adayı olarak Gaziantep ilinden milletvekili seçildi. Seçildiği bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Grubu Üyeliği ve Türk-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1987 yılında yapılan TBMM XVIII. Dönem genel seçimlerinde aynı partiden Ankara Milletvekili olarak seçildi. 47. ve 48. Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerinde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1995 yılında yapılan TBMM 20. Dönem genel seçimlerinde Gaziantep ANAP Milletvekili seçilerek yeniden meclise giren Mustafa Rüştü Taşar, 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Çevre Bakanı (06. 03. 1996-28. 06. 1996) ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti döneminde ise Tarım ve Köyişleri Bakanı (30. 06. 1997-11. 01. 1999) olarak görev yaptı.1999 yılında yapılan TBMM 21. Dönem genel seçimlerinde ise yeniden Gaziantep ANAP Milletvekili seçildi ve 08. 08. 2001-18. 11. 2002 tarihleri arasında 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nin Turizm Bakanı olarak görev yaptı. Taşar’ın siyaset üzerine kaleme aldığı altı adet yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Bunlar; Refah Partisi Gerçeği, 2000’li Yıllara Anavatan, Taşar’dan Siyasi Nükteler, Milliyetçilik, Muhafazakarlık Demokrasi, Taşar Davası-Hukuk Adına, Hukuku Çiğneyenler ve Türkiye’nin Düşünce Gündemi’dir.

Yararlanılan Kaynaklar

Ertan, T. F. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XX. Dönem (1995-1999) (III. Cilt).Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.: 155; Neziroğlu, İ. ve Yılmaz T. (2013). Hükümetler Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (30. 10. 1995-11 . 01. 1999) (Cilt 9). Ankara: TBMM Basımevi; Neziroğlu, İ. ve Yılmaz T. (2013). Hükümetler Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri (11 . 01. 1999- ) (Cilt 10). Ankara: TBMM Basımevi; Yavuz, C. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XXI. Dönem (1999-2002) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.: 151; Yıldırım, S. ve Zeynel, B. K. (2010). TBMM Albümü 1920-2010: 1983-2010 (3. Cilt). Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No.: 1.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Ertan, T. F. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XX. Dönem (1995-1999) (III. Cilt).Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No