Sarıkaya Kaplıcaları

Konaklama Tesisi Termal Tesis - Kaplıca

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi sınırlarında yer alan kaplıcalardır. Sarıkaya ilçesi, Ankara-Samsun yolu üzerinde konumlanmakta ve Yozgat’a 99 kilometrelik bir yolla bağlanmaktadır. Sarıkaya Kaplıcasında biri yazlık diğeri kışlık olmak üzere iki kaplıca binası bulunmakta, bu binalardan 100 metre uzaklıkta Uyuz Hamamı adı verilen ve cilt hastalıklarına iyi gelen başka bir şifalı su daha yer almaktadır.

Roma Kral Kızı Hamamı ismiyle de adlandırılan Sarıkaya Kaplıcaları ile ilgili bir efsane dolaşmaktadır. Bu efsaneye göre, o zamanlarda Kayseri’de oturan bir Roma Kralı'nın kızı, dermansız bir hastalığa yakalanmıştır. Kral, hastalığa yakalanan kızını pek çok hekime götürmüş, tedavi edilmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Ancak tedavi için ne kadar uğraşılsa da bu kızın hastalığına bir çare bulunamamıştır. Kızın amansız hastalığı gün geçtikçe daha da ilerlemiş ve kız sonunda yürüyemeyecek bir hâle gelmiştir. Bu kız, bugünkü adıyla romatizma olarak bilinen hastalığa yakalanmıştır. O zamanlarda, sıcak suyun bulunduğu yerde küçük bir sıcak su göleti ile balçık halinde bir çamur oluşmuştur. Kral, kızının derdine çare bulamayınca son çare olarak onu buraya gezmesi için göndermiştir. Kız, vakit geçirmek için bu göletin etrafında dolaşmış, zaman zaman arkadaşları ile buradaki çamura girmiştir. Bu sıcak su ve çamur, kızın hastalığına iyi gelmiş, bir müddet burada kaldıktan sonra kızın hastalığı iyileşmeye başlamıştır. Kızın dizleri açılmış, yavaş yavaş adım atmaya, daha sonra da yürümeye başlamış, en sonunda ise tamamen iyileşmiştir. Bunun üzerine, kızın kral babası buraya mermerden bir havuz yaptırıp etrafını kesme büyük taşlarla çevrelemiştir. Önceleri buralarda kimse yokken, zaman içerisinde bu havuzun çevresine bir şehir kurulmuş ve şehre bu kızın ismi verilmiştir. Ancak daha sonraları yaşanan büyük bir deprem neticesinde bu şehir yok olmuş, yalnızca hamamların bulunduğu yer kalmıştır.

Sarıkaya Kaplıcaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen termal turizm merkezleri arasında yer almaktadır. Kaplıcaların suyu doğal çıkışlıdır ve banyo ve içme kürlerine elverişlidir. Kaplıca suyu 28 litre/saniye akım değeri ile 8640 kişi/gün/banyo kapasitesine sahiptir. Çıkan suyun sıcaklığı 48 oC, radyoaktivitesi 30 eman, pH değeri ise 7,2’dir. Kaplıcaların suyu kalsiyum, sodyum, radon, bikarbonat, klorür, demir ve radyoaktif bir bileşen içermekte ve florür içeren oligometrik sular grubuna girmektedir. Kaplıcaların suyu, başta romatizma olmak üzere, kalça ve eklem kireçlenmeleri, bel fıtığı ve buna bağlı siyatik ağrılar, dolaşım bozuklukları, spastik ağrılar, spastik kolitler, böbrek taşları, karaciğer ve safra kesesi taşları, cilt hastalıkları ile kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Kaplıcaların içerisinde, 1000-1500 kişinin havuzlu banyo yapabileceği tedavi tesisleri ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm İşletme Belgeli üç yıldızlı bir otel ile Belediye Belgeli bir konaklama tesisi bulunmaktadır. Sarıkaya ilçesine karayolu ile ulaşım sağlanmaktadır. İlçenin ana yol üzerinde bulunması sebebiyle buraya ulaşım oldukça kolaydır.

Yararlanılan Kaynaklar

Avşaroğlu, M. (1968). Termalizm ve Klimatizm I: Türkiye Kaplıcaları ve İçmeleri Kılavuzu. Ankara: Güneş Matbaacılık; Gezer, G. (1970). Şifa Dağıtan Sular. İstanbul: Dilek Matbaası; Şimşek, M. (2003). Şifalı Sulara Yolculuk (Genişletilmiş ikinci baskı). İstanbul: İnkılap Yayınevi; Türkiye Kültür Portalı (2021). Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları-Yozgat, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yozgat/gezilecekyer/sarikaya-kaplicalari, (Erişim tarihi: 07.04.2021); Ülker, İ. (1988). Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Kaplıca Planlaması. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş Kültür Eserleri Dizisi.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Sarıkaya Kaymakamlığı (2021). Kaplıcalar, http://www.sarikaya.gov.tr/kaplicalar, (Erişim tarihi: 07.04.2021).