Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Kurumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

16.04.2003 tarihinde ve 4848 sayılı yasa gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın birleşmesi sonucu kuruldu. Misyonu, “Niğde ilinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak, turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilin Türkiye ve dünya turizminde alacağı payı artırmak ve ilin kültürünü tanıtmak” misyonuyla kuruldu. Vizyonu ise “Sürdürülebilir bir turizm yapısı tesis etmek ve kültürel kalkınmaya önemli bir katkı sağlamaktır.”

İl Müdürlüğü’ne bağlı müze müdürlüğü, il halk kütüphanesi müdürlüğü ve ilçe halk kütüphaneleri müdürlükleri bulunmaktadır. Müdürlüğün kültür envanterlerini hayatın dönüm noktaları (adet ve merasimler: bebeğin doğumu, beşik götürme, isim koyma töreni vb.), Niğde ilindeki adak yerleri (Kesikbaş Türbesi, Şerifali Türbesi, Şah Süleyman Türbesi vb.), geleneksel el sanatları (semercilik, çancılık, halıcılık), halk kültürü (maniler, halk deyimleri, atasözleri vb.), efsaneler (Gülbaba Türbesi, Narlıgöl, Keçi Kalesi vb.) ve Niğde türküleri (Bağa Girdin Üzüme, Çaya İndin Durmaya, İki Durnam Vardı vb.) oluşturmaktadır.

İl Müdürlüğü, 2004 yılında Niğde Belediyesi’ne ait olan hizmet binasından ayrılarak Kültür Merkezi’ne taşınmıştır ve günümüzde bu binada hizmet vermeye devam etmektedir. Buraya karayolu ulaşım araçları (otobüs, özel araç vs.) ile ulaşmak mümkün olup Kayseri-Niğde-Adana bağlantılı tren seferleriyle de gelinebilmektedir. Ayrıca Niğde iline 130 kilometre uzaklıkta bulunan Kayseri Havalimanı da Niğde’ye ulaşım konusunda hizmet vermektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

https://nigde.ktb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 29.11.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

https://nigde.ktb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 29.11.2019).