Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Kurumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

16.04.2003 tarihinde ve 4848 sayılı yasa gereğince Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın birleşmesi sonucu kuruldu. Misyonu, “Kilis ilinin tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek, tanıtmak, pazarlamak, kültür ve turizm alanlarındaki faaliyetlerle ilgili kurumlarla işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.” Müdürlük, kendisine bağlı müze müdürlüğü, il halk kütüphanesi ve ilçe halk kütüphaneleri ile birlikte hizmet vermektedir.

Müdürlüğün kültür envanterleri arasında Kilis Müzesi, Sabunhane Müzesi, Alaaddin Yavaşça Müzesi ve Aidesim Açık Hava Müzesi, yöre mutfağı (kilis tava, oruk kebabı, yuvarlama, Şeyh-El Mahşi, kübbülmüşfiyye, sucuk hamra, firik pilavı, kilis katmeri, fıstıklı kaymaklı künefe-cennet çamuru, gerebiç ve Kilis çubuğu) gibi yemekleri, geleneksel oyunlar (Gelin Gok Çömçe Gelin Oyunu), müzik aletleri saz, davul-zurna ve maniler yer almaktadır. Müdürlük tarafından il genelinde tanımlanmış turizm aktiviteleri ise kültür turizmi, inanç turizmi, dağcılık, yürüyüş ve bisiklet turlarıdır.

İl Müdürlüğü’nün öne çıkan faaliyetleri arasında restorasyon çalışmaları, kaçak acenta tespiti ve acenta denetimi ortak proje faaliyetleri yer almaktadır. Vizyonu, “Kilis’in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik kültür ve turizm politikaları ve sürdürülebilir turizm anlayışı ile Kilis’in Türkiye ve dünya turizminde alacağı payı artırmaktır.”

Yararlanılan Kaynaklar

Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büro Personeli M. Karapınar ile 10.12.2019 tarihli görüşme. (Görüşen: S. Çelik); https:/kilis.ktb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 10.12.2019); Kilis Valiliği (2017). Kültür Envanteri Ek Kitabı. Kilis: İpekyolu Kalkınma Ajansı; Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Kilis Gezi Rehberi; acentabul.kultur.gov.tr, (Erişim tarihi: 10.12.2019).

Ayrıntılı bilgi için bakınız

https://kilis.ktb.gov.tr/, (Erişim tarihi: 10.12.2019).