Çulhaoğlu, Halil

Kişi Turizm Bakanı

(1955 - )

İstanbul Eczacılık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Bir süre serbest eczacı olarak çalıştı. 1987 genel seçimlerinde 18. dönem İzmir milletvekili seçildi. 1991 genel seçimlerinde SHP listesinden İzmir milletvekili seçilerek parlamentoda yerini korudu. Bu dönemde TBMM Çevre Komisyonu üyeliği, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Yedek üyeliği görevlerinde bulundu. 50. hükümette önce Turizm Bakanlığı’na daha sonra 04. 10. 1994’te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Duran, B. (2012). Türk Parlamento Tarihi: XIX. Dönem (1991-1995) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, SanatYayın Kurulu Yayınları No: 150.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Duran, B. (2012). Türk Parlamento Tarihi: XIX. Dönem (1991-1995) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, SanatYayın Kurulu Yayınları No: 150.