Çorum Müzesi

Müze Arkeoloji Müzesi

(Çorum, 1968 - )

Çorum kent merkezinde Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer almaktadır. Hitit başkenti Boğazköy-Hattuşa ve Alacahöyük’ün Anadolu’yu ziyaret eden Avrupalı gezginler tarafından dünyaya tanıtılmasıyla başlayan süreçte Çorum, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri ile ön plana çıtkı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kazılarından biri olan Alacahöyük’ten çarpıcı materyal kültür öğelerinin elde edilmeye başlanmasıyla, Çorum’da 1937 yılından itibaren müze kurma çalışmaları başladı. Bunun sonucunda Alacahöyük, Hattuşa, Kuşsaray ve Pazarlı gibi örenyerlerine ait buluntuların sergilendiği Çorum Müzesi, 13. 10. 1968 yılında ziyarete açıldı. Alacahöyük ve Hattuşa kazıları, Çorum’da 1990 yılından itibaren hareketlilik kazanan arkeolojik kazılar ve buna bağlı olarak açığa çıkartılan eser sayılarının artması müzenin gelişen sergileme tekniklerine uygun olarak yenilenmesi gerekliliğini doğurdu. Bunun üzerine 1914 tarihli hastane binasının müze olarak projelendirilip restore edilmesinden sonra, Çorum Müzesi, 11. 03. 2003 tarihinden itibaren faaliyetlerini yeni binasında sürdürmeye başladı.

Müzede, Arkeoloji ve Etnografya ismiyle birbirinden bağımsız iki salon vardır. Çorum’da yapılan arkeolojik kazılarda (Hattuşa, Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva, Hüseyindede, Resuloğlu, Eskiyapar) açığa çıkartılan Geç Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç (Hitit) dönemlerine ait eserler, Arkeoloji Salonu içerisinde sergilenmektedir. Bu salonda Erken Tunç Çağı’na ait 13 Alacahöyük kral mezarından biri aslına uygun olarak sergilenmektedir. Alacahöyük mezarları tek bir kişiye ait oda mezar şeklindedir. Mezar içerisine bırakılan ölü hediyelerinin çoğu öteki dünya tasavvurlarına bağlı ve dinsel objelere aittir. Mezarlara bırakılmış eserler arasında boğa ve geyik heykelcikleri vardır. Eski Hitit dönemi tasvirli sanat eserlerinin en önemli temsilcilerinden olan Hüseyindede yerleşimine ait iki kabartmalı vazo, müzenin en önemli eserlerindendir. Vazoların üzerinde Fırtına Tanrısı’na bağlı olarak kutlanan çeşitli yerel bayramlar tasvir edilmektedir.

Hitit başkenti Hattuşa’da bulunan Hitit Kralı II. Tuthaliya’ya ait (MÖ 1430) üzeri çivi yazılı kılıç ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 2001 yılında Dünya Belleği Listesi’ne alındı 35 bin çivi yazılı tabletin bir kısmı Çorum Müzesi koleksiyonunda yer almaktadır. Hitit döneminde bir dönem başkent olarak kullanılmış olan Ortaköy-Şapinuva’daki kazılarda bulunan çivi yazılı tabletler, bullalar ve diğer eserler Hitit kültürünün önemli temsilcileridir. Müzede kronolojik sıralamaya göre Hitit eserlerini, Demir Çağı’na tarihlenen Pazarlı, Hattuşa ve Alacahöyük buluntuları izler. Bu dönemi Hellenistik, Galat, Roma ve Bizans dönemi seramik, cam ve metal eserler takip etmektedir.

Etnografya Salonu, Türk sanatının Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar devam eden örneklerinin sergilendiği bir bölümdür. Burada, Çorum ve yakın çevresinden derlenmiş yöresel giysiler, süs eşyaları, halı ve kilimler gibi geleneksel Türk sanatını yansıtan eserler bulunmaktadır. Ayrıca, Çorum’a özgü bakırcılık, leblebicilik ve kahvehane kültürünü yansıtan tematik sergi yer almaktadır.

İnovasyon yapılanmasıyla ve dijital teknolojiyi kullanmadaki özgünlüğü ile etkileşimli öğrenme sürecine katkı sunan Çorum Müzesi’nde, kabartmalı iki vazo dokunmatik ekran ile görselleştirmiştir. Hatti dönemi ölü gömme töreni interaktif animasyonu, simülatörlü Hitit At Arabasıyla Hattuşa’da yapılan sanal gezi ve Roma dönemi Güneş Saati sergi alanı önemli yenilikçi uygulamalardır. Müzede, günübirlik ve yatılı eğitim programları ile uygulamalı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

Gerçek, F. (1999). Türk Müzeciliği. Ankara:Türk Tarih Kurumu; İpek, Ö. (2009). Çorum’daki Müzeler, Coğrafyası Tarihi, Kültürü ve Edebiyatıyla Çorum. Çorum: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Özgüç, T. (2002). Eski Tunç Çağı Hitit Kültürünün Kaynağı Olarak Hatti Kültürü. Hitiler ve Hitit İmparatorluğu 1000 Tanrılı Halk. Bonn; Sipahi, T. (2001). New Evidence from Anatolia Regarding Bull-Leaping Scenes in the Art of the Aegean and the Near East, Anatolica XXVII, 107-120; Yıldırım, T.(2005). Hüseyin Dede Tepesinde Bulunan Yeni Bir Kült Vazosu. İçinde V. Uluslararası Hititoloji Kongresi (ss. 761-778). Çorum: Hitit Üniversitesi; Yılmaz, M. (2015). Çorum Müzesi Müze Eğitimi Çalışmaları. İçinde, 5. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, (ss.261-272). Çorum: Hitit Üniversitesi.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

http://www.yesilirmakbasinmuseums.org.tr/corum/mn3.html, (Erişim tarihi: 27.07.2019).