Aküzüm, İlhan

Kişi Turizm Bakanı

(1947 - )

46. ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Turizm Bakanı olarak görev yapan İlhan Aküzüm, TED Ankara Maarif Koleji’nden mezun oldu (1961). Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Turizm Bölümü’nü bitirdi (1973). Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kurumlarında çeşitli görevlerde çalıştı. TSE’de Marka Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra 1978–1983 yılları arasında serbest ticaret ile uğraştı. Bu tarihten sonra siyasetle daha yakından ilgilenmeye başlayan Aküzüm, 6. 11. 1983 tarihinde yapılan TBMM XVII. dönem genel seçimlerinde Anavatan Partisi adayı olarak Kars ilinden milletvekili olarak seçildi. 1987 yılında yapılan TBMM XVIII. dönem genel seçimlerindeise aynı partiden Kars milletvekili olarak parlamentodaki görevine devam etti. Bu dönemde 46. ve 47. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Turizm Bakanı (30. 03. 1989-23 -. 06. 1991) olarak görev yaptı. Bununla birlikte 23. 06. 1991-20. 11. 1991 tarihleri arasında 48. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında yapılan genel seçimlerinde ise parlamento dışında kaldı ve 1991–1995 yılları arasında Serbest Ticaret ve Danışmanlık görevinde bulundu. Daha sonra yeniden siyasete dönerek 24Aralık 1995 tarihinde yapılanTBMM XX. dönem genel seçimlerinde Doğru Yol Partisiadayı olarak Ankara ilinden milletvekili olarak seçildi.1999 yılında yapılan TBMM XXI. dönem genel seçimlerinde iseAnavatan Partisi adayı olarak Kars ilinden milletvekili olarak seçildi ve parlamentodaki görevine devam etti. Son olarak seçildiği bu dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonları’nın üyelik görevlerinde bulundu.

Yararlanılan Kaynaklar

Ertan, T. F. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XX. Dönem (1995-1999) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.: 155; Yavuz, C. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XXI. Dönem (1999-2002) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No.: 151; Yıldırım, S. ve Zeynel, B. K. (2010). TBMM Albümü 1920-2010: 1983-2010 (3. Cilt). Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No.: 1.

Ayrıntılı bilgi için bakınız

Ertan, T. F. (2012). Türk Parlamento Tarihi: TBMM XX. Dönem (1995-1999) (III. Cilt). Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No